WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.07.2018Służyć w godnych warunkach

Rozpoczęty protest policjantów to nie strajk, mówią związkowcy, potwierdzając, że od dziś stróże prawa, zwracając uwagę na swoje postulaty, w wybranych przypadkach  nie będą wypisywać mandatów, a ograniczą się do pouczenia w trakcie interwencji. Od razu jednak uwaga - pouczenia będą stosowane tylko dla lżejszych wykroczeń. Jacek Bryła  z NSZZ Policjantów województwa Śląskiego ....
Plik dźwiękowy: A_S_bryla.mp3
Związkowcy podkreślają, że sprawcy poważnych, uciążliwych wykroczeń i przestępstw nie moga liczyć na pobłażliwość. Nie unikną sankcji.

Poszczególni policjanci sami podejmą decyzję o tym, czy przystąpią do protestu, jednak w ankiecie przed akcją, w więszości poparli ją. Postulaty podnoszone przez mundurowych to m.in. kwestie płacowe, rekrutacyjne i emerytalne. Negocjacje są prowadzone, ale odbywa się to bardzo wolno.  Śląski garnizon policji jest największy w kraju - pracuje tu ok. 12 tys. funckjonariuszy. Jeśli obecny protest nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów, w sierpniu może przyjąć nną formę, np.  strajku włoskiego.