WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

04.01.2018Planetarium - czas na zmiany

Zarząd województwa zadecydował o przeznaczeniu na projekt ponad 92 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej.  Popularny obiekt w Parku Śląskim wzbogaci się o nowy budynek o powierzchni ponad dwóch i pół tysiąca metrów kwadratowych w którym znajdą się między innymi sale wykładowe, pracownie, a także interaktywna ekspozycja edukacyjna prezentująca w nowatorski sposób zagadnienia z trzech dziedzin nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii. Dyrektor Stefan Janta opowiada o niektórych przewidzianych atrakcjach...

Plik dźwiękowy: A_S_planetjant.mp3

 

Projekt dotyczy rozbudowy Planetarium i utworzenia Centrum Nauki. Sama bryła obiektu nie może się zmienić bo jest  wpisany na listę zabytków. Większość nowości zbudowanych zostanie więc pod ziemią. Plany mówią również kopułę główną i salę Planetarium. Mający ponad 60 lat główny projektor trafi na specjalną ekspozycję i zostanie zastąpiony przez nowoczesny system analogowo-cyfrowy. Planetarium Śląskie działa od 1955 roku i jest największą oraz najstarszą tego rodzaju instytucją w Polsce. Co roku odwiedza je ponad 160 tysięcy osób. Będzie zamknięte od lipca tego roku do końca roku 2020. Pracownicy placówki bedą jeździć z wykładami do szkół wożąc ze sobą.... planetarium....składane.
Planetarium - Śląski Park Nauki - najważniejsze fakty

- Planetarium zostanie powiększone o 2 500 m.kw. W nowym budynku znajdzie się miejsce dla ekspozycji stałej, składającej się z ok. 30 stanowisk dydaktycznych, sal wykładowych oraz pracowni. Obok budynku powstanie wieża widokowa. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana będzie stała ekspozycja zewnętrzna "Eppur si muove" prezentująca różne aspekty ruchu obrotowego.

- Konkurs na projekt Planetarium – Śląskiego Parku Nauki wygrała firma architektoniczna Consultor Sp. z o.o. z Poznania.

- W zabytkowym budynku Planetarium zostanie zmodernizowana główna sala projekcyjna, wymienione zostaną fotele, ekran, system dźwiękowy oraz projekcyjny. Projektor Zeissa, który był wykorzystywany przez ostatnie 62 lata zostanie wyeksponowany w nowym budynku. Jego miejsce zajmie hybrydowy system projekcji. Gwiazdy będą prezentowane za pomocą analogowego projektora, natomiast dzięki systemowi cyfrowych rzutników pracujących w rozdzielczości 8K będzie można wyświetlać dowolne ruchome obrazy na sferycznym ekranie. Zmieniony zostanie także profil podłogi na amfiteatralny, by salę można było wykorzystywać także do konferencji, sympozjów oraz koncertów.

- Ekspozycja stała znajdująca się w nowym budynku będzie poświęcona trzem dziedzinom nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii. Osoby odwiedzające Planetarium będą zwiedzały ekspozycje w niewielkich grupach wzdłuż logicznie skonstruowanych ścieżek tematycznych w towarzystwie opiekuna – przewodnika. Eksponaty interaktywne będą innowacyjne i niespotykane w innych parkach nauki. Będą to m.in.:

// Stanowisko z przekrojem Ziemi - dolna połówka przeciętej poziomo kuli o średnicy niemal 2 m. Powierzchnia przekroju to jednocześnie ekran dla multimedialnego projektora pokazującego ruchomy i interaktywny obraz wnętrza naszej planety.
// Platforma z makietą miasta - model z budynkami o różnej wielkości prezentujący skutki trzęsienia ziemi o różnych częstotliwościach. Podczas prezentacji budynki ulegają zniszczeniu. Następnie są błyskawicznie składane w całość przez ramię specjalnego robota.
// Pokoje klimatyczne - pomieszczenia z różną temperaturą i wilgotnością prezentująca w jaki sposób poziom wilgotności w klimacie gorącym i zimnym wpływa na odczuwanie temperatury.
// Kolumna pogodowa - kilkumetrowa kolumna ze szkła lub poliwęglanu, w której w ciągu kilkudziesięciu sekund można wytworzyć mgłę, tornado, chmurę oraz opad deszczu lub śniegu.
// Lot w kosmos - pomieszczenie będące symulatorem lotu kosmicznego wyposażone w ruchome fotele, z których każdy może wykonywać ruchy we wszystkich stopniach swobody. Każdy z widzów zostanie wyposażony we własne okulary VR.


- Nadal będzie funkcjonowało obserwatorium astronomiczne wyposażone w największą w Polsce lunetę o średnicy 30 cm.
- W salach dydaktycznych prowadzone będą zajęcia edukacyjne zarówno dla dzieci i młodzieży jak również seniorów (np. w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
- W ramach projektu zostanie zakupione nadmuchiwane planetarium mobilne, dzięki któremu możliwa bêdzie prezentacja niektórych seansów poza główną salą, a także testowanie nowych produkcji, które będą przygotowywane przez zespół Planetarium Śląskiego.
- Ekspozycja stała składać się będzie z dwóch części: sejsmologia z meteorologią oraz astronomia, które będzie można zwiedzać oddzielnie lub łączyć. Zwiedzanie w ramach zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w niewielkich grupach (ok. 10 osób). Czas przewidziany na  jedno stanowisko ekspozycyjne to od 5 do 10 min. Całkowity czas zwiedzania całej ekspozycji będzie wynosił od 2,5 godziny do 3 godzin (ok. 1,5 godz. dla sejsmologii z  meteorologią oraz ok. 1 godz. dla astronomii). Można będzie zmieniać kolejność zwiedzania działów bez uszczerbku na jakości ścieżki edukacyjnej.

Obecnie Planetarium Śląskie odwiedza ok. 160 tys.osób rocznie. Po modernizacji i rozbudowie planowane jest zwiększenie tej liczby do 240 tys.