WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

28.03.2018PGG: kształcić "pod" potrzeby

Polska Grupa Górnicza podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej w sprawie praktycznej nauki zawodu w systemie dualnym. To pierwsza taka umowa w spółkach węglowych.  Uczniowie uczyć się bedą fachu ślusarza i elektryka w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, a zatrudnienie znajdą na powierzchni, w kopalniach Chwałowice i Jankowice. Dyrektor szkoły Marek Holona mówi, że to rozwiązanie wyjątkowo korzystne dla uczniów...
Plik dźwiękowy: A_S_holona.mp3
... a więc jest dodatkowa motywacja do tego, żeby uczyć się i zdobyć zawód. Młodzi ludzie będą de facto pracownikami kopalni zgodnie z regulacjami dotyczącymi zatrudniania młodocianych.  Miesięcznie będą zarabiać nieco ponad 200 złotych, a kwota ta będzie co rok podwyższana. Projekt ma charakter pilotażowy, więc niewykluczone są kolejne umowy. Najpierw jednak, trzeba ocenić efekty.  PGG patronuje też innym klasom w szkołach technicznych, choć nie wszędzie z gwarancją zatrudnienia. Spółka chciałaby w tym roku przyjąć do pracy ok. 1300 osób.


- To pierwsze, pilotażowe porozumienie jakie PGG podpisze w obszarze kształcenia dualnego, kiedy proces kształcenia praktycznego leży po stronie pracodawcy. Tym bardziej jest to nowość, gdyż wymaga zatrudniania uczniów w charakterze pracowników młodocianych, mówi Jerzy Janczewski, wiceprezes PGG do spraw pracowniczych.
Organizacja praktyk przez PGG umożliwi uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Szkoła zapewni uczniom kształcenie i realizację podstawy programowej w zakresie przedmiotów ogólnych i teoretycznych przedmiotów zawodowych. Uczniowie odbywający praktyki otrzymają wynagrodzenie przysługujące pracownikom młodocianym, obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.