WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

27.02.2018Nowy sprzęt dla neonatologii na Goduli

4 inkubatory hybrydowe, 2 inkubatory otwarte i 2 zamknięte oraz 4 respiratory - to najnowsze nabytki rudzkiej neonatologii. Na zakup sprzętu, Szpital Miejski w Rudzie Śl. otrzymał ponad 1,2 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Aparatura trafiła do lecznicy w grudniu, a w ostatnich dniach odbyła się jej prezentacja z udziałem, pochodzącego ze Śląska wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, wojewody i wiceprezydenta Rudy.

Zakupione inkubatory hybrydowe pozwalają na ograniczenie niepożądanych bodźców u noworodków poprzez możliwość prowadzenia terapii w jednym inkubatorze bezpośrednio od momentu narodzin nawet do 2 tygodni. Dzięki nim rudzcy neonatolodzy mają możliwość hospitalizowania o 12 małych pacjentów więcej. Sprzęt zmaksymalizuje szanse na przeżycie wcześniaków z masą ciała poniżej 1000 g. - Zakup sprzętu pozwolił nam powiększyć oddział. Mamy dodatkowo cztery stanowiska, co jest bardzo potrzebne. Staliśmy się oddziałem w regionie, który przyjmuje bardzo dużo dzieci o masie ciała poniżej 1000 g. Im przede wszystkim jest ten sprzęt dedykowany, wyjaśniał dr n. med. Krzysztof Guzikowski, ordynator oddziału neonatologicznego w Rudzie Śl. Z kolei najnowszej generacji inkubatory zamknięte wpływają na poprawę terapii pacjentów odcinka intensywnej terapii noworodków. Aktualnie dostępny na rynku sprzęt wyposażony jest w systemy nawilżania, niwelujące kolonizacje drobnoustrojów. Celem tego zakupu jest utrzymanie niskiej liczby zakażeń na oddziale, a zmniejszenie ryzyka infekcji ma przełożyć się na skrócenie procesu leczenia i pobytu noworodka w szpitalu.


Wśród zakupionego sprzętu znalazły się również 4 respiratory. Respirator oscylacyjny pozwala lekarzom z Goduli zminimalizować ryzyko powikłań poprzez zaawansowane wspomaganie oddechowe. Dostępność tego sprzętu zwiększy liczbę udzielanych świadczeń dla większej liczby noworodków w ośrodku, pozwala także na optymalne dopasowanie terapii do potrzeb danego pacjenta.
W 2017 r. lekarze z oddziału położniczego rudzkiego Szpitala Miejskiego odebrali 2 242 porody. W Goduli urodziło się ponad 3 tys. dzieci, a to ze względu na liczne tutaj ciąże mnogie. Z uwagi na III stopień referencyjności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego do Rudy Śląskiej trafiają najtrudniejsze przypadki, ciąże zagrożone i powikłane. Tylko w ciągu 11 pierwszych miesięcy ub.roku na świat w Goduli przyszło 358 wcześniaków, które bez specjalistycznej pomocy, opieki i sprzętu nie miałyby szans na przeżycie.
Rocznie w rudzkim Szpitalu przychodzi na świat ok. 75 wcześniaków o wadze poniżej 1 000 g i ok. 100-120 dzieci poniżej 1 500 g. Oddział Neonatologiczny ma obecnie kilkanaście stanowisk dla wcześniaków, w tym 9 intensywnej terapii noworodka. Dysponuje w sumie 44 łóżeczkami, w tym 24 inkubatorami. W 2011 r. rudzka neonatologia otrzymała III stopień referencyjności, co w praktyce oznacza możliwość leczenia najciężej chorych noworodków i wcześniaków. Do rudzkiego szpitala kierowane są kobiety ciężarne z całego Śląska, trafiają tu również pacjentki z innych regionów kraju.
Władze Rudy Śląskiej od 2010 r. dokapitalizowały placówkę kwotą ponad 40 mln zł, zarówno w formie gotówkowej jak i aportu nieruchomości przy ul. Lipa. Pieniądze pozwoliły m.in. wyremontować oddział ginekologii (1 mln zł), wybudować trakt porodowy (2,5 mln zł) oraz stworzyć jeden z najnowocześniejszych Oddziałów Inntesywnej Opieki Medycznej w woj. śląskim (4,5 mln. zł). Pozwoliły też na wyremontowanie szeregu pomieszczeń. Dzięki tym środkom szpital się rozwija i realizowane są dalsze inwestycje. Pod koniec ubiegłego roku miasto przekazało szpitalowi 3 mln 390 tys. zł na przebudowę i uporządkowanie architektoniczne szpitala. Ponadto miasto udzieliło dopłat do kapitału zakładowego szpitala na łączna kwotę ponad 1,3 mln zł.