WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

16.03.2018Nowe tereny do rekreacji w Rudzie

Do końca września, w Rudzie Śląskiej zrewitalizowanych zostanie 5 ha obszaru, znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka, a ul. Kościelną. Magistrat właśnie rozstrzygnął przetarg w tej sprawie. Oprócz uporządkowania terenu, nasadzeń nowych roślin oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i owadów, powstanie także nowa infrastruktura dla mieszkańców. Wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna i pieszo-rowerowa, pojawią się ławki oraz plac zabaw. Inwestycja kosztować będzie 1 mln zł. Większość środków miasto odzyska dzięki unijnemu dofinansowaniu.


Teren w Rudzie objęty projektem stanowi w głównej mierze dolina, którą biegnie tzw. Rów Rudzki II. Znajdują się tu także dwa niewielkie, płytkie stawy. W pierwszej kolejności teren bedzie uprzątnięty oraz zostaną wycięte rośliny inwazyjne. Usunięta zostanie także część powalonych lub uschniętych drzew, głównie tych, które kolidować będą z aktualnymi bądź projektowanymi ścieżkami. Będą również nowe nasadzenia - kilkadziesiąt drzew i krzewów oraz kilkaset bylin. Wykonane zostaną łąki parkowe, zainstalowane będą budki lęgowe dla ptaków i owadów, a także skrzynki dla nietoperzy. Pieszo-rowerowa ścieżka o długości ok. 650 m połączy ul. Bujoczka z ul. Porębską, a tzw. schody terenowe poprowadzą od strony ulicy Kościelnej/Porębskiej. W rejonie ul. Bujoczka wykonany zostanie plac zabaw, ustawione będą ławki, kosze na śmieci i stoliki do gry.
Na obszarze objętym inwestycją zostanie wytyczona ścieżka edukacyjna.
Cała inwestycja kosztować ma ponad 1,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść 85%.


W Rudzie Śl. w tym roku rozpocznie się też realizacja innego projektu, związanego z rewitalizacją terenów zielonych. Tzw. Trakt Rudzki, czyli ścieżka pieszo-rowerowa, połączy Wirek z Nowym Bytomiem. Zrewitalizowanych zostanie siedem dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Powstanie m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Miasto na ten cel pozyskało ponad 6 mln zł z funduszy unijnych. Inwestycja ta z kolei będzie się uzupełniać z rewitalizacją hałdy przy ul. 1 Maja w ramach programu LUMAT. Do powstanie tam punkt widokowy, ścieżki spacerowe, plac zabaw i tor saneczkowy, a do tego nasadzone zostaną rośliny, które nie pozwolą na przedostanie metali ciężkich poza glebę.