WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.04.2018Nie tak źle jak piszą

Muzeum Śląskie dementuje informacje o stanie nowej siedziby, której jakoby - zgodnie z przytaczanymi w niektórych mediach wypowiedziami -  grożą zalania i zawalenia. Pojawiły się one w związku z pozwem sądowym jaki złożyła placówka przeciwko generalnemu wykonawcy.  Sam pozew jest efektem wyczerpania możliwości egzekucji naprawy usterek i wad w trybie przewidzianym w umowie wiążącej obie strony.


Jak czytamy w nadesłanym oświadczeniu, na etapie odbioru budynku w 2013 roku stwierdzono przecieki wody do wnętrza więc wdrożony program naprawczy, prowadzony pod nadzorem inżyniera kontraktu do września roku 2015. Wykonawca miał stwierdzić, a inżynier potwierdzić, że usunięto wady i wydano świadectwo wykonania - budowa się zakończyła. Jednak pojawiły się nowe przecieki do budynku, w tym, w miejscach już naprawianych. Jak głosi oświadczenie muzeum, wykonawca mimo dalszych napraw, nie zdołał zapewnić trwałej szczelności. Informował też, że przecieki są wynikiem wad projektu. Jednak projektant stanowczo ten zarzut odrzucił. Na razie trudno dociec na ile poważna jest cała sytuacja, jednak w piśmie z Muzeum czytamy, że nie występują „poważne wady konstrukcyjne”, a  wady wykonawcze, które pozostawiono do oceny biegłym sądowym.


Muzeum Śl. w pozwie wniosło  o zasądzenie kwoty ponad 122,5 mln zł z odsetkami z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Wskazana kwota związana jest z oszacowanymi stratami Muzeum podczas zamknięcia budynku dla zwiedzających, gdy prowadzone były tam prace. Pozew jest w sądzie od końca lipca ubiegłego roku. Niezależnie od tego, prowadzone były i są działania zabezpieczające budynek, kolekcję i resztą mienia.