WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.05.2018Nie będzie strajku

Zapowiedziany na piątek, 24-godzinny strajk w Hucie Pokój (Grupa Kapitałowa Węglokoks) został zawieszony. Związkowcy podpisali porozumienie z prezesem Huty Pokój i prezesami spółek zależnych. Dokument mówi o wsparciu materialnym dla pracowników, zarabiających poniżej 4 tys. zł brutto miesięcznie, czyli ok. 2/3 załogi. Porozumienie nie oznacza końca sporu zbiorowego, więc negocjacje w sprawie podwyżek płac będą kontynuowane, czytamy w komunikacie.

Przewodniczący "Solidarności" w Hucie Pokój, Joachim Kuchta informuje, że pracodawca zobowiązał się, że przekaże na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpowiednią kwotę . Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla pracowników huty i spółek zależnych, których zarobki są niższe niż 4 tys. zł brutto. Taka pomoc będzie udzielana pracownikom przez pięć miesięcy i zostaną uzależnione od sytuacji materialnej poszczególnych osób.
Porozumienie zostało podpisane przez trzy spośród czterech zakładowych organizacji związkowych: Solidarność, WZZ Sierpień '80 oraz NSZZ Pracowników Huty Pokój. Strony uzgodniły, że rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń zakończą się najpóźniej 30 listopada. Do tego momentu związki zawieszą wszelkie akcje protestacyjne. Najważniejszy postulat, dotyczący podwyżek wynagrodzeń o 300 zł na rękę dla pracowników, których zarobki są niższe niż przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw, pozostaje aktualny.


Huta Pokój Grupy Kapitałowa Węglokoks zatrudnia przeszło 900 osób i zajmuje się produkcją m.in. kształtowników, profili zimnowalcowanych i konstrukcji stalowych. W jej skład wchodzi Huta Pokój oraz spółki: Euroblacha, Eurokonstrukcje i Euroserwis.