WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

02.05.2018Milionowe inwestycje w dzielnicy Ruda

Przebudowa ulicy Piastowskiej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej - to największe inwestycje, które będą realizowane jeszcze w tym roku w dzielnicy Ruda. Podczas cyklicznego spotania z władzami miasta mieszkańcy tej części Rudy poruszyli też sprawę modernizacji ul. Wolności.  To duża inwestycja, która obejmie m.in. przebudowę skrzyżowania z ul. Zabrzańską, wymianę nawierzchni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i oświetlenia, a także przebudowę uzbrojenia podziemnego. Do koncepcji zgłoszono kilkanaście uwag, na podstawie których wprowadzono kilka zmian w założeniach.


Zgłoszony został brak porządnego placu zabaw w rejonie ul. Sobieskiego. Dobra wiadomość w tym przypadku jest taka, że na jednym  z podwórek przewidzianych do rewitaizacji ma powstać również właśnie plac zabaw. Jak poinformował wiceprezydent Michał Pierończyk plan rewitalizacji zakłada w ciągu 3 lat metamorfozę 10 podwórek, która kosztować będzie ok. 7,4 mln zł, z czego ok. 4 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.
Miejsca parkingowe? - Parking przy szkole przy ul. Norwida wykonamy w przyszłym roku zapowiedzial wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Ale chyba przyszedł czas, aby zacząć inaczej myśleć o mieście. Nie można wszędzie robić parkingów, bo to „zapraszanie” samochodów do miasta, a one też nas trują. Dziś trend jest taki, żeby przywracać przestrzenie miejskie pieszym i rowerzystom - dodał.


Przebudowa ulicy Wolności to zadanie, którego realizacja ma się rozpocząć w 2021 roku, tymczasem w tegorocznym budżecie miasta znalazło się wiele inwestycji w dzielnicy Ruda. Największa to modernizacja ul. Piastowskiej, łączącej się z ul. Wolności. Na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona zostanie nawierzchnia, powstanie nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz linia energetyczna, a także zlikwidowane zostanie torowisko po dawnej linii tramwajowej nr 18. Wydatki na ten cel tylko w tym roku wyniosą 7,3 mln zł. Miastu przyznane zostało dofinansowanie na tę inwestycję z budżetu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, które pokryje część kosztów.
Kolejna tegoroczna inwestycja drogowa w Rudzie również łączy się z planami przebudowy ul. Wolności, a chodzi o warte 4,9 mln zł rondo na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Brańskiego i Magazynową. Za 720 tys. zł zostanie z kolei przebudowana ul. Żeleńskiego. Inne zadania w tej dzielnicy to - oprócz wspomnianej modernizacji infrastruktury sportowej przy szkołach - m.in. adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego, rewitalizacja terenów zielonych pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną czy termomodernizacja i podłączenie do sieci c.o. niektórych budynków przy ul. Matejki.