WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.02.2018Kto truje przy szkole?

Cel tem sam, co w przypadku kontroli sprawności technicznej autobusów, czyli ochrona zdrowia dzieci i uczniów, ale termin zupełnie inny - zaraz po zimowych feriach, ruszyły wzmożone kontrole katowickich strażników miejskich, których celem jest ograniczenia zjawiska niskiej emisji w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przedszkoli. Od wtorku, wykorzystywany jest do tego także testowany przez strażników dron.


W Katowicach jest ponad 160 szkół, przedszkoli i poradni, gdzie każdego dnia młodzi mieszkańcy uczą się i spędzają czas wolny.  Istotna część z nich znajduje się w bezpośredniej bliskości domów i budynków, które ogrzewane są za pomocą starych pieców węglowych. W związku z zakończeniem ferii i powrotem dzieci do szkół, katowicka Straż Miejska będzie prowadzić kontrole właśnie na tych obszarach.

- Niski komin oznacza niewielki promień osiadania ulatujących z niego szkodliwych substancji.  Najczęściej szacuje się, że oddziaływują one na otoczenie w promieniu 100 metrów.  Osoby palące śmieci i złej jakości paliwo zatruwają więc siebie i najbliższe sąsiedztwo. Stąd decyzja o wzmożonych kontrolach w najbliższym otoczeniu szkół, mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Strażnicy rozpoczęli kontrole budynków w sąsiedztwie m.in. SP nr 48 Murckach, SP 51 w Giszowcu,  SP 9 w Panewnikach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Bogucicach. W kolejnych dniach pojawią się przy innych placówkach, także z dronem, który obecnie jest testowany. Przy jego wykorzystaniu udało się przeprowadzić kontrolę, w wyniku której wykryto spalanie materiałów niedozwolonych i nałożono mandat 500 zł. W kilku przypadkach pobrano próbki do analizy.

Pojawiły się także gospodarstwa, w których wykazano, że zgodnie z obowiązującą uchwałą należy wymienić piec do 2020 r. - tacy mieszkańcy zostali poinformowani o możliwościach otrzymania dofinansowania. W Katowicach, najbardziej potrzebujący od września ub.roku otrzymują dodatek na zakup dobrego paliwa (900 zł). Od  września '17 pomocą objęto 1 370 rodzin w łącznej wysokości ponad 1 mln zł, a w 2018 r. pomocą na zakup opału planuje się objąć 1 640 rodzin (blisko 1,5 mln zł).

W ostatnich dniach miasto zapowiedziało nowe funkcje KISMiA (Katowickiego Zintegrowanego Systemu Monitoringu i Analiz), testowanie dronu i ponad 0,5 mld zł na inwestycje, których głównym celem jest ograniczenie problemu smogu.