WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

18.06.2018Katowice dopłacą do... niani

Rodzice dzieci w wieku do lat 3, moga w Katowicach korzystać z alternatywnej formy opieki, w postaci dofinansowania do wynagrodzenia dla niani.  Miasto informuje o zapewnieniu wsparcia w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia niani do 1 800 zł, przez okres 10 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r. - przy podpisaniu umowy z nianią na pełen etat, na okres co najmniej 12 miesięcy. Zatrudnienie niani musi zostać zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.  Katowice przypominają też, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba miejsc w żłobkach publicznych. W latach 2015-2016 powstało 170 nowych miejsc. Kolejne 42 zostały utworzone w marcu br. na os. Tysiącleciu oraz 60 miejsc w Kostuchnie. Dzięki temu w tym roku łącznie w Katowicach będzie funkcjonować 891 miejsc w Żłobku Miejskim.

Dodatkowo miasto Katowice dofinansowuje pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. W ub.miesiącu, w związku ze stale zwiększającymi się kosztami utrzymania dziecka w żłobku oraz wychodząc naprzeciw rodzicom dzieci objętych opieką w żłobku niepublicznym, zwiększono wysokości dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Katowic z 400 do 600 zł miesięcznie. Obecnie rodzic maksymalnie za pobyt w dziecka w żłobku niepublicznym ponosi opłatę w wysokości 300 zł/ mies.