WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

14.06.2018Jeszcze jeden węzeł

Ruszyły prace przygotowawcze związane z przebudową dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4.Inwestycja o wartości 247,5 mln zł korzysta z unijnego dofinansowaniu na poziomie 85%. Nowy węzeł powstanie w rejonie skrzyżowania ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81) z ul. Pszczyńską (DK 86) i linią kolejową. Wykonawca rozbuduje też połączeni z ul. Karolinki, Kolistą oraz ul. Pszczyńską od węzła z autostradą A4 do nowego sprzyżowania. Powstanie węzeł typu "trąbka", który składa się z łukowych zjazdów i wjazdów, z przecięciami na różnych poziomach, a także przejścia podziemne. Piesi zyskają połączenia ul. Kolistej pod wiaduktem w ciągu ul. Pszczyńskiej oraz przejścia podziemne oraz połączenia pomiędzy przystankami autobusowymi. Będzie ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ul. Pszczyńskiej oraz poprzecznie ciągi pieszo-rowerowe.

- Zakres prac wymaga zmian w zadrzewieniu. Przewiduje się wycięcie łącznie 640 drzew o średnicy pnia większej niż 26 cm.  Pozostałe drzewa to głównie topole lub rośliny tzw. samosiejki, czytamy w komunikacie UM Katowice. Są już na to stosowne pozwolenia, poza tym miasto prowadzi w różnych  dzielnicach regularne nasadzenia - w roku ubiegłym Zakład Zieleni Miejskiej  posadził ponad 4 tys. drzew i ponad 20,5 tys. krzewów, podając że na każde wycięte drzewo nasadza się w zamian 10 nowych.

Cała przebudowa węzła DK81/DK86 ma być ukończona w 2020 r.