WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.03.2018Historia Bytomia na wyciagnięcie ręki

Bytomscy archeologowie, w kwietniu rozpoczną prace badawcze pod posadzką wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty. To właśnie tam w 2009 r. dzięki badaniom georadarowym odkryto trzy zmiany w podłożu.


Badania będę możliwe dzięki realizacji projektu "Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła Św. Małgorzaty w Bytomiu", na co Werbiści /prowadzący parafię/ uzyskali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji w wysokości prawie 2,3 mln zł. W ramach projektu rewitalizacyjnego wykonana zostanie: instalacja centralnego ogrzewania, co wymaga zerwania posadzki wewnątrz kościoła, izolacja fundamentów, naprawa dachu i wieży wraz z odwodnieniem, czyszczenie, naprawa i konserwacja witraży, uzupełnienie ubytków w elewacji obiektu sakralnego, prace konserwacyjne posadzek, ścian i stropów, a także montaż monitoringu wokół kościoła. Całkowity koszt prac w ramach projektu wyniesie około 2,4 mln zł, z czego prawe 2,3 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.
Prace we wnętrzu kościoła umożliwią archeologom z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przeprowadzenie prac badawczych. Podstawą prac archeologicznych są wykonane w 2009 r. przez krakowską firmę Zakład Badań Nieniszczących KPG badania nieinwazyjne georadarem, które potwierdziły aż trzy zmiany w podłożu w obrębie kościoła oraz jedną poza obiektem sakralnym. Wykonane zostaną trzy wykopy wewnątrz kościoła w miejscach, które wskazał georadar. Być może kryją one pozostałości po nieistniejących już obiektach w tym miejscu. Remont świątyni jest doskonałą okazją do przeprowadzenia badań. Wcześniej mimo informacji, że posadzka kościoła kryje zmiany podłoża, ze względu na wysokie koszty takich prac, jak również sakralny charakter obiektu, były one niemożliwe.

Prace prowadzone będę do końca roku, a ich realizacja wewnątrz obiektu spowoduje, że kościół zostanie na 2-3 miesiące wyłączony z użytkowania. - Wszystkie prace, jakie planujemy przeprowadzić pozwolą przywrócić wartość historyczną kościoła Świętej Małgorzaty, jako jednego z najważniejszych obiektów sakralnych w mieście oraz miejsca, gdzie rodziła się historia Bytomia, mówi ojciec Marek Pardon, proboszcz parafii pw. Św. Małgorzaty w Bytomiu.
To właśnie na wzgórzu Świętej Małgorzaty książę Bolesław Kędzierzawy ok. roku 1165 ufundował romański kościół, uznawany za matkę wszystkich kościołów Bytomia. O tym wydarzeniu świadczy znajdujący się dzisiaj w Muzeum Architektury we Wrocławiu tympanon Jaksy, pochodzący najprawdopodobniej z lat 1160-1163.


Dla historii Bytomia tympanon ma ogromne znaczenie symboliczne. Umieszczono bowiem na nim fundatora kościoła na wzgórzu św. Małgorzaty w Bytomiu księcia Bolesława Kędzierzawego wraz z synem Leszkiem. Tak więc w drugiej połowie XII w., prawie 100 lat przed nadaniem praw miejskich Bytomiowi, na wzgórzu św. Małgorzaty rozpoczęła się historia miejsca, które do dziś jest symbolem miasta.
Ok 1680 r. zbudowano -  w miejsce starego, rozebranego - kolejny, drewniany już kościół. Przetrwał on prawie 200 lat, kiedy to za sprawą księdza Norberta Bończyka zdecydowano o wybudowaniu murowanej świątyni w stylu neogotyckim, którego poświęcenie nastąpiło 7 czerwca 1881 r. Od 1935 r. duszpasterstwo parafii św. Małgorzaty pełnią werbiści. 5 lat później, w 1940 roku ponownie erygowano parafię Świętej Małgorzaty, w której do dziś swoją posługę kapłańską prowadzą księża werbiści.