WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.03.2018Dodatkowe środki na drogi lokalne

To będą "szybkie" pieniądze na stosunkowo niewielkie inwestycje. 34 mln zł - tyle  dodatkowo otrzymało województwo śląskie na poprawę lokalnej infrastruktury drogowej w gminach i powiatach. Ale - jak mówi wojewoda Jarosław Wieczorek - samorządy muszą się spieszyć. Wniosek trzeba złożyć do połowy kwietnia.

W grę wchodzą przesięwzięcia  o wartości kilku milionów złotych. Maksymalna kwota dofinansowania - to ok. 5 milionów, mówi wojewoda, a uzupełnia  dyrektor Dorota Wójtowicz z wydziału rozwoju i współpracy terytorialnej w Urzędzie Wojewódzkim.
Plik dźwiękowy: A_S_drozki.mp3
Podumowując, dodatkowe 34 mln zł mają poprawić stan dróg lokalnych prowadzących do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych oraz do terenów inwestycyjnych. Dofinansowane będą także łącznice i węzły wyprowadzające ruch do dróg głównych oraz budowa i remonty skrzyżowań, mostów, sygnalizacji świetlnej, ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych.