WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

22.02.2018Czas kwalifikacji wojskowej

Dowód osobisty, zdjęcie "trzy na cztery" bez nakrycia głowy oraz zaświadczenia o ewentualnych kłopotach ze zdrowiem, a także te, potwierdzające uzyskane wykształcenie i doświadczenie zawodowe - to podstawowe wyposażenie młodego człowieka, który wybierze się na kwalifikację wojskową. Obowiązkowe spotkanie, zwane popularnie "stawką"  obejmuje wszystkich mężczyzn, którzy weszli w dorosłe życie. Zapraszane są również panie  o kwalifikacjach szczególnie interesujących Siły Zbrojne - np. lekarki czy pielęgniarki.

Major Robert Ryter z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach przypomina, że w Polsce do armii idą tylko ochotnicy, ale pierwszy krok to właśnie kwalifikacja....
Plik dźwiękowy: A_S_wku.mp3
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Podczas kwalifikacji określana jest kategoria zdolności. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i podczas wojny (kat. „E”) - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby. 

Młodzi ludzie o odpowiedniej kategorii zdolności mogą też zastanowić się nad karierą w wojsku. Można o to zapytać właśnie podczas kwalifikacji.  W województwie śląskim odbywają się one w 36 komisjach, a potrwają do 27 kwietnia.