WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.02.2018Czas ambitnych przedsięwzięć

Uporządkowanie stref wypoczynku w mieście, nowe place zabaw i drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych. To tylko niektóre przedsięwzięcia, które jeszcze przed wakacjami miałyby być załatwione w Siemianowicach.  Na razie trwają poszukiwania wykonawców, którzy podjęliby się tych zadań. Wśród nich jest kilka, których nazwy brzmią dla mieszkańców wyjątkowo obiecująco - na przykład..... linarium... O nim i tężni solankowej mówi wiceprezydent , Agnieszka Gładysz...
Plik dźwiękowy: A_S_siemion.mp3
tężnia solankowa ma stanąć przy stawie "Rzęsa". Wśród bardzo ważnych zadań jest również budowa nowych dróg - między innymi do strefy technologiocznej przy granicy z Chorzowem.


Zatwierdzone na ostatniej sesji Rady Miasta wydatki na siemianowickie inwestycje opiewają na ok. 45 mln zł. Blisko 1/3 stanowić będą wydatki na modernizację i rewitalizację terenów zielonych i rekreacyjno-spacerowych, doposażenie i nowe place zabaw oraz boiska wielofunkcyjne. Na gospodarkę mieszkaniową przewidziano ponad 8 mln zł. Zostaną przeprowadzane remonty mieszkań z zasobu gminy, docieplenia, kompleksowe termomodernizacje, podłączenia do sieci cieplnych czy projekty nowych mieszkań komunalnych. Trochę mniej pochłoną remonty nawierzchni dróg, budowa chodników czy nowych miejsc postojowych .
Systematycznie ma być podnoszony poziom bezpieczeństwa. Obok uruchomionego niedawno portalu "Bezpieczne Siemianowice" do użytku oddane zostanie w kolejnych miejscach nowe oświetlenie uliczne oraz pojawią się dodatkowe kamery monitoringu.