WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

29.05.2018Będzie wygodniej i bezpieczniej

Pięć nowych samochodów trafiło do rudzkich ośrodków wspomagających osoby niepełnosprawne. Autobus i cztery mikrobusy kosztowały blisko 950 tys. zł. Zakup został sfinansowany z budżetu miasta Ruda Śl. oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kosztami obie jednostki podzieliły się niemalże po połowie.


- Przede wszystkim chodzi o poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, dla których niejednokrotnie samodzielny przyjazd na zajęcia, do pracy, czy wyjście z ośrodka do lekarza graniczy z cudem. Stąd osoby te często rezygnują z dodatkowych aktywności i zamykają się w pokoju, zaznacza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przekazane pojazdy ułatwią osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Ośrodki nie tylko opiekują się takimi osobami. Prowadzą dla nich zajęcia artystyczne, rozwijają pasje, organizują wyjazdy o charakterze kulturalnym, tak by nie były marginalizowane i by były naturalną częścią społeczeństwa.
Nowe pojazdy zasiliły dziś bazę Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Domu Pomocy Społecznej Ośrodka „Święta Elżbieta”, Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza oraz Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy, które działają w strukturach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Caritas Archidiecezji Katowickiej.


Po jednym mikrobusie trafi do Ośrodka „Święta Elżbieta” oraz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Pierwszy z wymienionych ośrodków prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Ogółem z usług domu korzysta 90 osób starszych niepełnosprawnych, z czego 80%, ze względu na poważną dysfunkcję ruchu, wymaga wsparcia ze strony drugiej osoby. Prowadzony przez siostry Boromeuszki ośrodek z Kochłowic przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniu. Obecnie w ośrodku przebywa 48 osób. Na zakup mikrobusu ośrodek przeznaczył 30 tys. zł z własnego budżetu.
Dwa nowe pojazdy trafiły dziś do Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dziewięcioosobowy mikrobus ułatwi funkcjonowanie działającego w ramach ośrodka Domu Pomocy Społecznej, zaś autobus wesprze działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. – Z rehabilitacji w ŚDS korzysta ponad 40 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi czy dysfunkcją narządu ruchu. Są to mieszkańcy całej Rudy Śląskiej. Istniała pilna potrzeba zorganizowania dla nich transportu, który pozwoliłby bezpiecznie i bez zakłóceń dotrzeć im do placówki rehabilitacyjnej. Obecnie takiego wsparcia wymaga 90% uczestników ŚDS – mówi Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka „Najświętsze Serce Jezusa”.