WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.01.2018"Młodych do pracy przyjmiemy"

Polska Grupa Górnicza ma miejsca pracy dla absolwentów szkół. Spółka gwarantuje zatrudnienie zwłaszcza tym uczniom, którzy już wcześniej mieli kontakty z jej zakładami. Rzecznik PGG, Tomasz Głogowski przyznaje, że liczba przyjęć w tym roku będzie niższa, ale i absolwentów szkół górniczych jest o wiele mniej.
Plik dźwiękowy: A_S_pgg.mp3
Kopalniom zależy na absolwentach szkół górniczych bo są to osoby, które chcą pracować w tym sektorze przemysłu, posiadają niezbędną wiedzę i kontakty z poszczególnymi zakładami. W minionych  latach, gdy wstrzymano nabór, absolwenci czekali na przyjęcie na specjalnej liście. PGG współpracuje z ok. 20 placówkami.

Kilka dni temu w siedzibie PGG wiceprezes spółki ds. pracowniczych Jerzy Janczewski spotkał się  z  dyrektorami szkół górniczych z woj.śląskiego. Tematem  przewodnim były nabory uczniów na rok szkolny 2018/2019 prowadzone przez  placówki oświatowe oraz planowane przez szkoły kierunki kształcenia. Wiceprezes PGG podkreślił, że wszyscy uczniowie klas górniczych  ze szkół posiadających stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia otrzymają pracę w Polskiej Grupie Górniczej. Na spotkaniu obecny był również dziekan Wydziału Geologii i Górnictwa Politechniki Śląskiej prof. Franciszek Plewa, który omówił zasady  współpracy PGG z uczelnią. Wspomnieć można o płatnych praktykach dla studentów organizowanych w kopalniach.

Współpraca Kompani Węglowej, a teraz Polskiej Grupy Górniczej z organami prowadzącymi szkoły  górnicze (prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin), ma wieloletnią tradycję, bo nawiązano ją już w roku 2004. Do roku 2014 udzielono 8 416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych i techników.

W roku 2015 w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki, Kompania Węglowa zawiesiła udzielanie takich gwarancji, ale w dalszym ciągu czyniła starania, by wywiązać się ze zobowiązań wobec uczniów posiadających wcześniej udzielone gwarancje zatrudnienia. Przyjęcia absolwentów posiadających je, odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu Techniczno-Ekonomicznego. W  2014 roku Kompania Węglowa po raz ostatni udzieliła gwarancji zatrudnienia dla 369 uczniów techników. Uczniowie ci w br. zakończą edukację i zostaną zatrudnieni (po spełnieniu warunków określonych w porozumieniach o współpracy) w kopalniach wchodzących w struktury PGG. Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników PGG widzimy potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są  dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Wieloletnia współpraca w zakresie kształcenia zaowocowała doprecyzowaniem jej zasad zarówno w zakresie naboru uczniów, jak i przebiegu edukacji.