WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.08.2018"Eneska" coraz dłuższa

Za miesiąc przejedziemy kolejnym odcinkiem trasy N-S w Rudzie Śląskiej. To bardzo ważny szlak, który docelowo ma bezkolizyjnie połączyć Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4. Na razie, takiego połączenia nie ma, chyba że  brać pod uwagę węzeł pod Gliwicami albo niezbyt wygodną ulicę Bocheńskiego w Katowicach. Mariusz Pol z rudzkiego wydziału dróg i mostów, informując o końcówce prac na popularnej  "en-esce", wskazuje na roboty wykończeniowe i odbiory techniczne. A potem? Otwarcie...
Plik dźwiękowy: A_S_kokot.mp3

Trasa N-S zaczyna się w Rudzie Południowej na węźle średnicówki, biegnie przez Czarny Las i kończy się w Bielszowicach. Wkrótce ruszą przygotowania do budowy ostatniego odcinka, który doprowadzony zostanie do autostradowego węzła Wirek.
Do budowy ponad 1,4 km fragmentu szlaku pomiędzy ul. Bukową a ul.Kokota wykorzystano ok. 1 mln ton ziemi oraz kruszywa. Natomiast przy budowie nowego wiaduktu nad ul. Kokota wykorzystano 2 tys. m3 betonu i ponad 200 t stali. Budowa odcinka rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Oprócz samej trasy, roboty drogowe obejmowały też dwupoziomowy węzeł z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę ok. 400 m odcinka ulicy oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego. Wybudowany został również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej.

W ramach inwestycji powstało również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonano bariery ochronne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowane zostały też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidowały z budową drogi. We wrześniu przeprowadzone zostaną także nasadzenia drzew i krzewów. Całość robót budowlanych budowy trzeciego odcinka trasy N-S kosztowała 53,8 mln zł, z czego ponad 44,8 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

Co ciekawe, drogowcy podczas budowy trasy N-S przeprowadzili nietypową operację przeniesienia ponad 70-tonowego żelbetowego schronu sprzed II wojny światowej, który kolidował z budowaną drogą. Drogowcy przetransportowali go o 20 m i osadzili w nowej lokalizacji. Po przeniesieniu, cały obiekt został przykryty ziemią, aby zachować pierwotny wygląd. Dla zwiedzających zostało wykonane zejście schodami terenowymi z poziomu chodnika.
 Ciekawym elementem nowej inwestycji drogowej, jest tablica interaktywna, która zamontowana została nad pasami jezdni nowego odcinka tuż przed wiaduktem. Będzie ona automatycznie wyświetlała informacje o warunkach pogodowych i tym samym pojawiać się będą odpowiednie ostrzeżenia np. o mgle, gołoledzi, czy śliskiej jezdni. Ponadto służby miejskie będą mogły także samodzielnie zamieszczać komunikaty.
Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.