WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

05.12.2017Z nowym rokiem - nowe remonty

16 mln zł pochłonie gruntowna przebudowa ulicy Katowickiej w centrum Bytomia. W chorszowskiej siedzibie Tranwajów Śląskich podpisano niedawno umowę na wykonanie. Czemu właśnie tam? Bo główną częścią zadania jest modernizacja torowiska tramwajowego. Andrzej Zowada z Tramwajów Śląskich mówi, że prace ruszą w styczniu i potrwają 10 miesięcy.
Plik dźwiękowy: A_S_tram1.mp3
To nie koniec, bo w przyszłym roku ruszą też prace torowiskowe w Świętochłowicach na ulicy Bytomskiej przy Skałce. Umowa  w tej sprawie też już została podspiana a niebawem dojdzie też do uzgodnienia szczegółów przebudowy linii tramwajowej w na wylocie z centrum Bytomia w stronę Chorzowa do skrzyżowania z ulicą Arki Bożka.  


Umowy na ul.ul. Katowicką w Bytomiu i Bytomską w Świętochłowicach podpisano ostatniego dnia listopada. W obu przypadkach głównym wykonawcą jest konsorcjum firm NDI i Balzola.
Inwestycja w Bytomiu jest znacznie bardziej skomplikowana, ze względu na zakres prac. Remont obejmie bowiem nie tylko torowisko, ale również jezdnię, chodniki, oświetlenie
i infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Przebudowa torowiska w ul. Katowickiej obejmie 800-metrowy odcinek od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej. Jednotorowa linia tramwajowa zostanie zastąpiona linią dwutorową. Szyny nie będą więc biec po wydzielonym pasie lecz środkiem ulicy. Nie będzie już tzw. mijanki. Na ul. Katowickiej znajdzie się też przestrzeń na miejsca parkingowe i ścieżkę rowerową. Wykonawca inwestycji wymieni sieć kanalizacyjno-wodociągową, przebuduje jezdnię i chodniki, postawi nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe i wybuduje perony przystanków tramwajowych. Sieć trakcyjna nie będzie już montowana do ścian budynków, tylko zawieszona na słupach, na których zamontowane zostanie również oświetlenie. Jezdnia i chodniki zyskają nową nawierzchnię z kostki. Nowe zagospodarowanie ulicy będzie nawiązywało do historycznego wyglądu centrum Bytomia. Wykonawca ma 10 miesięcy na realizację zadania. Prace powinny rozpocząć się na początku stycznia 2018 r.
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego obejmuje mniejszy zakres działań. Odcinek obejmuje ok. 750 m dwutorowej linii tramwajowej. Prace obejmą m.in.: demontaż istniejącej infrastruktury, wykonanie koryta, utwardzenie podłoża, wykonanie drenażu, ułożenie warstw podbudowy, montaż szyn na podkładach strunobetonowych na torowisku wydzielonym oraz w płytach prefabrykowanych na przejazdach i przejściach dla pieszych, przebudowę peronów przystankowych z zabudową wiat przystankowych, przebudowę sieci trakcyjnej oraz punktu zasilania sieci. W tym przypadku również prace rozpoczną się na początku przyszłego roku, a wykonawca ma 10 miesięcy na realizację zadania licząc od dnia podpisania umowy.
Wartość prac w Bytomiu wynosi ok. 15,7 mln zł netto, zaś modernizacja torowiska
w Świętochłowicach pochłonie niespełna 6,9 mln zł netto. Oba zadania są elementami etapu I „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską. Poziom dofinansowania dla tego projektu określony został na poziomie 63% kosztów kwalifikowanych.