WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

14.12.2017Górnik z brązu wrócił na Rozbark

Rzeźba górnika, autorstwa Waltera Tuckermanna przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK "Centrum" w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK "Rozbark", gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Pomysł na przeniesienie rzeźby zrodził się w 2015 r. kiedy rozpoczęto likwidację KWK "Centrum".  Rozmowy prowadzone między miastem a Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA zakończyły się w 2017 r. Najpierw 30 stycznia radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia rzeźby z SRK na rzecz gminy w formie darowizny, a 7 lutego między miastem a Spółką podpisano umowę, dzięki czemu gmina przejęła rzeźbę, która właśnie stanęła obok byłej cechowni.
Zanim jednak rzeźba stanęła na terenie teatru przeszła konserwację zachowawczą. Prace prowadzone były pod kierownictwem dyplomowanej konserwator zabytków. To odlew z brązu powstały w 1935 r. z wyrytym na podstawie podpisem autora, stanowiący ozdobę i symbol kopalni, a jednocześnie cenny element dziedzictwa kulturowego miasta. Postać górnika od samego początku była bardzo lubiana przez pracowników kopalni "Centrum". Z okazji Barbórek przebierano go w tradycyjne mundury górnicze, z okazji mniejszych uroczystości, zakładano mu hełm górniczy.
Walter Tuckermann znany jest ze swoich realizacji w Bytomiu, Wrocławiu i wielu śląskich miastach. W Bytomiu mieszkał przy dzisiejszej ul. Rejtana. Tuckermann pozostawił szereg swoich dzieł - oprócz rzeźby górnika wykonał płaskorzeźby nad wejściami do budynków przy ul. Wallisa, Woźniaka, rzeźby na gimnazjum przy ul. Tarnogórskiej, płaskorzeźby przedstawiające legendy karkonoskie na budynkach przy ul. Konopnickiej oraz rzeźbę przedstawiającą chłopca na niedźwiedziu przy ul. Kraszewskiego.
Całkowity koszt wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich wraz z wykonaniem projektu budowlanego, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wyniósł 14 415 zł. Rzeźba została przewieziona i ustawiona na cokole przy głównym wejściu do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.