WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.07.2017Więcej szans na własne "M"

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS) oraz BGK Nieruchomości SA zrealizują kolejną inwestycję w ramach programu Mieszkanie Plus w stolicy woj. śląskiego.

W październiku 2016 r. w Katowicach - jako pierwszej gminie w Polsce - podpisane zostało odpowiednie porozumienie dotyczące budowy mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Właśnie tutaj program oficjalnie zainaugurowali premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister budownictwa Andrzej Adamczyk oraz prezydent Marcin Krupa. Następnie w kwietniu tego roku podpisano już umowy na realizację 500 mieszkań w Nikiszowcu - na obszarze położonym przy ul. Górniczego Dorobku.


Dzięki programowi Mieszkanie Plus  zasoby mieszkaniowe Katowic powiększą się łącznie o około 1000 lokali – w dwóch miejscach.  Ramowa Umowa Inwestycyjna nr 2 dotycząca budowy mieszkań w ramach pilotażowego programu Mieszkanie Plus, pomiędzy Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego a Funduszem Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych umożliwi rozpoczęcie realizacji programu Mieszkanie Plus w nowej lokalizacji w Katowicach-Dąbrówce przy ul. Korczaka w pobliżu osiedla Zimowego. Zbudowanych zostanie ok. 500 mieszkań 2,3 i 4-pokojowych. Poza budową samych lokali zostanie wykonana także droga dojazdowa oraz infrastruktura techniczna: wodociągowa, sanitarna i deszczowa.

Wstępny harmonogram zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę w 2017 r., rozpoczęcie prac wiosną przyszłego roku, tak by inwestycja była gotowa na przełomie 2019/2010 r. Inwestycja będzie prowadzona równolegle z projektem w Nikiszowcu na Mrówczej Górce.


Zgodnie z założeniami o mieszkania będą mogli ubiegać się wszyscy, z jednej strony będzie to okazja do napływu nowych mieszkańców, z drugiej będzie dawała nową możliwość lokalową dla obecnych  Szczegóły są w fazie ustaleń, natomiast przewiduje się, że będą brane pod uwagę kryteria dochodowe, brak posiadanego innego lokalu mieszkalnego, ilość osób w gospodarstwie domowym. Adresatami programu będą osoby, których dochody uniemożliwiają zakup własnego mieszkania, a jednocześnie wysokość ich zarobków wyklucza otrzymanie lokum np. od miasta. Preferowane będą rodziny, natomiast nie będzie to wanek konieczny.