WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN SKALSKI-Wszystkich Świętych z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

19.09.2017Uwaga na "bajpas"

Od wtorku pomiędzy ul. Wideckiego a Kasprowicza kierowcy poruszać się będą specjalnie zbudowanym "bajpasem". Objazd zostanie wprowadzony z powodu trwającej w tym rejonie budowy trasy N-S. Roboty przy realizacji trzeciego odcinka tej drogi prowadzone są od czterech miesięcy, a zakończyć mają się jesienią przyszłego roku. O bajpas zazapytaiśmy Mariusza Pola z Wydziału Dróg i Mostów.

Plik dźwiękowy: A_S_bajpas.mp3Bajpas znajduje się po południowej stronie ul. Kokota pomiędzy ul. Kasprowicza a ul. Wideckiego. Jest to wyasfaltowany odcinek drogi o długości ok. 300 m, po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy korzystać będą z niego do momentu, aż wybudowany zostanie już wiadukt oraz przebudowana i poszerzona zostanie ul. Kokota w jego rejonie.
Aktualnie budowany odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota będzie miał długość ponad 1 km. Do tej pory w większości zakończyła się przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą. - Były to momentami skomplikowane prace, gdyż w tym miejscu przebiegała sieć kanalizacyjna, wodociągowa i teletechniczna. Dodatkowo musiała zostać przebudowana sieć wysokiego napięcia oraz rurociąg GPW. Ponadto w lipcu o kilkanaście metrów przesunięty został schron pozorno-bojowy sprzed II wojny światowej, opisuje Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów.


Aktualnie oprócz budowy podpór nowego wiaduktu trwają prace ziemne na całej długości budowanego odcinka. Formowane są nasypy, wybudowany został też przepust dla zwierząt.
Budowa trzeciego odcinka trasy N-S kosztować będzie ponad 48 mln zł. Oprócz budowy 1 km trasy i dwupoziomowego węzła z ul. Kokota prace drogowe obejmą też budowę chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia. Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została w ramach RPO WŚL 2007-2013. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Drugi etap budowy trasy N-S oraz odcinek aktualnie budowany, objęte zostały unijnym dofinansowaniem, które wyniosło prawie 85 proc. wartości tych inwestycji. Ogółem jest to kwota rzędu ok 90 mln zł.
Dodatkowo w maju br. miastu przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 110 mln zł na budowę kolejnego, a zarazem najdłuższego odcinka trasy N-S, na który miasto ma już gotową dokumentację. Chodzi o etap od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4. Jego długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Dzięki tej dotacji trasa N-S na odcinku od DTŚ do autostrady A-4 zostanie wybudowana przy współudziale środków unijnych.
Miasto myśli również o budowie trasy w kierunku przeciwnym, czyli do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.