WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

25.08.2017Tranzyt przez Chorzów nadal utrudniony

W nocy z 24/25.08, w Chorzowie zakończono prace związane z realizacją I etapu robót związanych z remontem jezdni ul. Katowickiej na odcinku od rejony posesji nr 187  do skrzyżowania z ul. 3 Maja (pasy w kierunku Bytomia). Jednocześnie rozpoczęte zostały roboty związane z realizacją III etapu robót, który obejmować będzie pasy w kierunku Bytomia na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do rejonu ul. Miłej. Ruch pojazdów w ciągu ul. Katowickiej na tym odcinku odbywać się będzie dwukierunkowo, jednym pasem w każdą stronę.


Wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
-  niemożliwy skręt w lewo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Bytomia) w kierunku ul. Nowej. Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczono objazd ulicami: Niedurnego - Łagiewnicką - Krzyżową,
- niemożliwy skręt w lewo z ulicy Katowickiej (z kierunku Katowic) w kierunku ul. Krzyżowej. Objazd ulicami: Nową - Kruszcową - Stabika oraz 3-go Maja - Janasa - Mariańską - Łagiewnicką - Krzyżową,
- bez skrętu w prawo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Katowic) w kierunku ul. Miłej. Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami: Stabika - Stacyjną - Gruntową - Miłą lub Okrężną - Miłą,
- zamknięty wyjazd z ul. Miłej do ul. Katowickiej. Wyznaczony objazd ulicą Okrężną.


Zakończenie tego etapu prac planuje się do dnia 5.09.


Nadal prowadzone są prace w ciągu ul. Katowickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Dąbrowskiego/Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Parkową i al. Wojska Polskiego (pasy ruchu w kierunku Katowic).


Więcej informacji drogowych na antenie Radia Fest w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.