WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

26.06.2017Szpital w ręce samorządu

Województwo Śląskie sprzeda samorządowi Tychów udziały w spółce Megrez, która od 9 lat zarządza tyskim Wojewódzkim Szpitalem Specjalistyczm.  Odpowiednią dycyzję podjęli już radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Cena udziałów to przeszło 8 milionów złotych.. Proces kończy przekazywanie majątku szpitala  samorządowi lokalnemu. Oprócz Tychów, uidziały w spółce ma jeszcze powiat bieruńsko-lędziński. Mówi Marszałek Województwa, ŚląskiegoWojciech Saługa...

Plik dźwiękowy: A_S_megrez.mp3

.

.

Obecnie opieką medyczną świadczoną przez spółkę objęci są przede wszystkim mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Posiadanie przez miasto całego pakietu udziałów pozwoli na zaangażowanie większych pieniędzy w opiekę medyczną nad lokalną społecznością. Zamknięcie transakcji ułatwi Województwu Śląskiemu skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia medycznego pacjentów w regionie.

.