WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

27.07.2017Rozbudowa Strefy Tempo 30

Strefa Tempo 30 funkcjonuje w Katowicach od połowy sierpnia 2015 roku. Według władz miasta wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa śródmieściu, co potwierdzają statystyki zdarzeń drogowych.. W strefie, kierowcy musza poruszać się z prędkością ograniczoną do 30 km/h.

- Cieszę się, że po blisko dwóch latach funkcjonowania Strefy Tempo 30 mieszkańcy, a szczególnie kierowcy, przyzwyczaili się do nowych warunków poruszania się w Śródmieściu. Teraz pora na kolejny krok - rozbudowę Strefy, mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- W miejscach gdzie wprowadzono ograniczenie do 30km/h zmniejszyła się liczba wypadków. W stosunku do roku 2014, ilość wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w roku 2016, czyli po roku od wprowadzenia Strefy Tempo 30, spadła o ponad połowę. W 2014 ogółem odnotowaliśmy 22 wypadki, w którym było 22 rannych, a jedna osoba wskutek wypadku zmarła. W roku 2016 te liczby spadły do 13 wypadków, 15 rannych i brak ofiar śmiertelnych, informuje insp. Paweł Barski, Komendant Miejski Policji w Katowicach.

W środę 26 lipca, o ograniczeniu prędkości kierowcom przypominano podczas wspólnej akcji profilaktyczno-edukacyjnej "W tempie 30, bardziej bezpieczni". Policjanci dokonywali pomiarów prędkości samochodów poruszających się ul. Wita Stwosza. Kierujący stosujący się do ograniczenia prędkości otrzymywali elementy odblaskowe oraz nagrody w postaci słodkiego upominku - lizaka. Natomiast  z kierującymi przekraczającymi dozwoloną prędkość 30 km/h - przeprowadzano rozmowy profilaktyczne i zwracano uwagę na obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Podejmując decyzję o utworzeniu Strefy Tempo 30 zapowiadano, że po pewnym okresie funkcjonowania zostaną dokonane pewne zmiany. Specjaliści z Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice, przy współpracy z policją, a także katowickimi społecznikami, opracowali szereg modyfikacji. W ub.roku pojawiły się m. in. piktogramy oznaczające strefę oraz tzw. progi wyspowe, kontrapasy, a w kilku miejscach zmieniono organizację ruchu.Po blisko dwóch latach działania Strefy w śródmieściu Katowic, widząc pozytywne efekty jej wprowadzenia, zaplanowano jej rozbudowę także w dzielnicach.  Ograniczenia wprowadzono już w niektórych rejonach Kostuchny, Ligoty, Podlesia, Piotrowic, Janowa, Zawodzia i Osiedla Witosa. Natomiast plany dotyczą kolejnych rejonów miasta tj.: Koszutki, Dąbrówki Małej, Brynowa, Ochojca, Ligoty oraz Osiedla Paderewskiego i Tysiąclecia.
Wprowadzenie Strefy Tempo 30 w poszczególnych lokalizacjach uzależnione jest od harmonogramu sąsiednich prac – np. w rejonie Brynowa Strefa Tempo 30 zostanie wprowadzona w trakcie przebudowy infrastruktury drogowej w okolicy ul.Ceglanej. W tym rejonie obecnie trwa budowa jednego z trzech miejskich basenów, a także w planach jest powstanie Śląskiego Centrum Innowacji - mając na uwadze te obiekty - w planach jest dostosowanie do ich funkcjonowania infrastruktury drogowej. W pierwszej kolejności Tempo 30 zostanie wprowadzone na Koszutce – obecnie kompletowana jest dokumentacja, tak aby ograniczenie do 30 km/h na ulicy Grażyńskiego mogło zostać wprowadzone jeszcze w okresie wakacji.​ Podobna sytuacja jest w Piotrowicach, Ligocie
i Zawodziu. We wszystkich siedmiu lokalizacjach Strefa Tempo 30 zostanie wprowadzona do końca roku.
1.       Osiedle Tysiąclecia
2.       Dąbrówka Mała – rejon ulic Siemianowickiej, Styczniowej i Siwka
3.       Koszutka – rejon ulic Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka i Czerwińskiego
4.       Osiedle Paderewskiego – rejon ulicy Sowińskiego
5.       Piotrowice-Ochojec – rejon Osiedla Odrodzenie i ulicy Szenwalda
6.       Ligota-Panewsniki – rejon ulic Japońskiej, Emerytalnej i Zagrody
7.       Brynów – rejon ulic Ceglanej i Wita Stwosza​Lokalizacje: