WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

18.09.2017Rower jest dobry na wszystko

Katowice przekonują, że od kilku lat stawiają na transport zrównoważony. Świadczą o tym rozpoczęte inwestycje węzłów przesiadkowych, wymiana taboru, realizacja tramwaju na południe oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej. Jednym z istotnych elementów dla Katowic jest rower, który traktowany jest zarówno jako forma rekreacji, jak również środek transportu. Nie ma odwrotu od projektu budowy sieci dróg i ścieżek w Katowicach, które sprzyjać będą używaniu roweru jako równoprawnego środka komunikacji. Władze Katowic przekazują tą informację w Tygodniu Zrównoważonego Transportu tuż przed "Dniem bez Samochodu". I choć kierowcy twoerdzą, że komunikacja miejska w regionie daleka jest jeszcze od ideału, prezydent Katowic, Marcin Krupa prekonuje, że w kwestii dojazdów do centrów miast musi się dużo zmienić a aktywny w tym udział polityki rowerowej.
Plik dźwiękowy: A_S_cykl.mp3


W Katowicach na rozbudowę infrastruktury rowerowej wyda się w tym roku blisko 6 mln zł, a pod kątem dostępu dla użytkowników jednośladów zaprojektowano oprócz ścieżek i dróg  również Centra Przesiadkowe.  W sieci rowerów miejskich odnotowano w tym sezonie już blisko 70 tysięcy wypożyczeń. Między innymi z myślą o cyklistach wytyczono tak zwane kontrapasy na drogach jednokierunkowych i rozszerzono strefę ograniczonej prędkości Tempo 30. W piątek, w ramach "Dnia bez samochodu" komunikacja miejska będzie za darmo, dla tych którzy okażą dowód rejestracyjny samochodu, a godzinę gratis będzie można jeździć wypożyczonym rowerem.


W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Katowicach otwarto ścieżkę rowerową, która połączyła istniejącą trasę wzdłuż ulicy Chorzowskiej z Osiedlem Witosa wzdłuż ulic: Bocheńskiego, Pukowca, Kolońska i Rataja. Łącznie trasa ma ponad 1,5 km długości. Koszt inwestycji wyniósł 1,1 mln zł. Ponadto w Katowicach  w ostatnich tygodniach otwarto inne ważne połączenie rowerowe – ul. Bohaterów Monte Cassino wzdłuż ulic: Leopolda, Wiertnicza Techników aż do
ul. Popiełuszki, a obecnie trwają prace przygotowawcze realizacji tej ścieżki aż do Alei Niepodległości. Łącznie ta inwestycja będzie miała ok. 2 km długości. Jednocześnie trwają procedury przetargowe nad połączeniem infrastruktury w biegu ul. Bohaterów Monte Cassino z Bulwarami Rawy o długości ok. 800m. Obecnie w tej części zakończono prace na odcinku ul. BMC od ul. Leopolda do wysokości ul. Burowieckiej. Ogłoszony przetarg dotyczy pozostałego odcinka, tj. od ul. Burowieckiej do Bulwarów Rawy.