WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

22.12.2017Numerowana sprawa

Osoby załatwiające sprawy w Wydziale Komunikacji rudzkiego magistratu korzystają już z elektronicznego systemu kolejowego. W założeniach ma on usprawnić obsługę m.in. rejestracji pojazdów.


Wykorzystanie takiego systemu nie jest niczym nowym. Funkcjonuje już w kilku innych miastach regionu. Zasada działania polega na pobieraniu "numerka"   w automacie biletowym, w którym klient wybiera też rodzaj sprawy, jaką chce załatwić. Na ekranie znajdującym w korytarzu obok drzwi Wydziału Komunikacji wyświetlają się numery biletów, numery pokoju i stanowiska obsługi. Podawana jest też informacja głosowa.
Jak podkreśla Bożena Krzyżak, naczelnik Wydziału Komunikacji UM w Rudzie: - (...) system dostarczy również szereg informacji pozwalających na lepsze wykorzystanie czasu i potencjału pracowników. W tym roku w Rudzie Śląskiej wydano już 3,8 tys. praw jazdy, 13,2 tys. decyzji o rejestracji pojazdów, 14,5 tys. dowodów rejestracyjnych, 11 tys. decyzji o czasowej rejestracji pojazdów, 2 tys. decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, wprowadzono prawie 12 tys. zmian danych w dowodach rejestracyjnych, a liczba innych spraw związanych z prawem jazdy i rejestracją pojazdów zbliża się do 23 tys.


Jesienią tego roku miasto pozyskało ponad 4,3 mln zł na rozwój e-usług z zakresu geodezji i kartografii. Istota funkcjonowania systemu ma być prosta. - Za pomocą portalu internetowego mieszkaniec będzie mógł wskazać działkę lub zaznaczyć interesujący go obszar miasta, a następnie wybrać dokument, którego potrzebuje, np. kopię mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Następnie, po dokonaniu przelewu internetowego, będzie mógł pobrać zamówiony dokument, wylicza Grzegorz Ogórek, geodeta miasta.