WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

02.08.2017Nowy etap robót w Chorzowie Starym

Ze względu na zakres prac, obejmujący m.in. przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego, zachodzi konieczność zawężenia jezdni ul. Kościuszki do jednego pasa ruchu. W ciągu ul. Kościuszki wprowadzony zostanie wahadłowy ruch pojazdów. Jednocześnie mając na względzie poprawę przepustowości i bezpieczeństwa w ciągu ww. ulicy:
 - wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów w ciągu ul. Krakowskiej z kierunku skrzyżowania z ul. Kościuszki do rejonu budynku przy ul. Krakowskiej 10,
- odwrócony zostanie kierunek ruchu na jezdni sąsiadującej z budynkami nr 1 i 3 (przy pl. Piastowskim) oraz 47 i 49 przy ul. Krakowskiej.Ponadto w ciągu Placu Piastowskiego w rejonie skrzyżowań z ul.ul.Rejtana i Kadecką prowadzone będą kolejne etapy prac związanych z przebudową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Ze względu na zakres prac zachodzi konieczność:

- zamknięcia wylotu ul. Rejtana do ul. Plac Piastowski. Na ten czas w ciągu ul. Rejtana zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów,

- w ciągu ul. Plac Piastowski od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kadecką wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów. Dojazd do ulicy Kościuszki prowadzić będzie ulicami Kadecką i Słowiańską,

- zamknięcia dla ruchu pojazdów ciągu ul. Plac Piastowski na odcinku od skrzyżowania z ul. Kadecką do połączenia z drogą prowadzącą do parkingu zlokalizowanego za budynkami przy ul. Kadeckiej 5. Dojazd i wyjazd z terenu parkingu odbywać się będzie nową drogą łączącą ul. Siemianowicką z Placem Piastowskim.W innej części Chorzowa na ul. Kościuszki. w nowy etap wchodza prace od ronda Królewskiej Huty w kierunku ul. Parkowej. Uwaga na znaki objazdowe.