WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

18.08.2017Chorzowskie utrapienia kierowców

Miejski Zarząd Ulic I Mostów w Chorzowie poinformował, że od 18 sierpnia (piątek)  ruszy II etap robót związanych z remontem jezdni ul. Katowickiej. W etapie tym zostaną wyłączone z ruchu dwa pasy w kierunku Katowic od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Ruch pojazdów - dwukierunkowo pozostałymi pasami ruchu.

.

.
W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:
- Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Katowickiej w ul. Dąbrowskiego: objazd będzie prowadzony ulicami: zjazd z estakady-Meitzena-Moniuszki-Kościuszki-Powstańców- Sobieskiego-do ul. Dąbrowskiego.
- Brak możliwości skrętu w prawo z ul. Katowickiej w ul. Chopina, ul. Krasickiego i do stacji paliw-objazd prowadzony ulicami: Dąbrowskiego-Sobieskiego-Krasickiego-Krzywa-Chopina. Możliwy wyjazd z ul. Chopina do ul. Katowickiej.
- Bez możliwości skrętu w lewo z ul. Katowickiej w ul. Parkową-objazd poprzez skręt w prawo w ul. Wojska Polskiego, zawrócenie na rondzie Wojska Polskiego/Gałeczki/Górnicza i przejazd na wprost z ul. Wojska Polskiego w ul. Parkową.
- Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Katowickiej w ul. Wojska Polskiego-objazd poprzez skręt w prawo w ul. Parkową, zawrócenie na rondzie przy CH AKS/al. Harcerskiej i przejazd na wprost z ul. Parkowej w ul. Wojska Polskiego.

.
Wprowadzono również zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych.  Zakończenie tego etapu robót planuje się na koniec przyszłego tygodnia. Zakończenie całości prac na ul. Katowickiej planowane jest na 15 września br. a trzeba pamiętać też o końcówce robót od strony Bytomia pomiedzy stacją Orlen a ul.3 maja.