WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.09.2017Nie będzie przetwórni odpadów w Halembie

Miasto Ruda Śląska nie zgadza się na budowę instalacji przetwarzania niebezpiecznych odpadów na terenie dawnych składowisk elektrowni Halemba. Podpisana została decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji tej inwestycji. - Brak decyzji środowiskowej z naszej strony blokuje inwestorowi staranie się o kolejne decyzje, tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.


Zakład przetwarzania, w tym odzysku odpadów, miał powstać na terenie po byłym składowisku pyłów dymnicowych elektrowni „Halemba”. Jest ono zlokalizowane kilkaset metrów od zabudowań przy ulicach Wiśniowej i Mikołowskiej w Halembie - Starej Kuźnicy. Głównym celem inwestycji miała być produkcja granulatu cementowego, betonu oraz mieszanek cementowo-żużlowo-kruszcowo-popiołowych, wykorzystywanych w dużej mierze do budowy dróg oraz infrastruktury drogowej.

– Na tego typu składowisku przez okres 50 lat od jego zamknięcia nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, a także instalacje poza tymi, które związane są z jego funkcjonowaniem. To główny powód wydania negatywnej decyzji, tłumaczy wiceprezydent Mejer.

Istotne jest również to, iż sami mieszkańcy mocno sprzeciwili się budowie instalacji w tym miejscu.


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Przy braku protestów po 14 dniach decyzja stanie się prawomocna.