WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

25.08.2017Na styku biznesu i nauki

Kontynuacja zainaugurowanego w 2016 r. projektu studiów dualnych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz uczestnictwo w nowej inicjatywie dedykowanej sektorowi lotniczemu - Katowicka SSE (KSSE) rozszerza współpracę z gliwicką uczelnią.


Katowicka SSE została stroną porozumienia, podpisanego przez Politechnikę Śl. oraz niemiecki uczelnie techniczne z Drezna i Freibergu, którego celem jest utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Projekt dotyczy zwiększenia współpracy między uczelniami z obu krajów w zakresie kompozytów, w tym prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz powołania kierunków studiów, a także komercjalizacji wyników prowadzonych badań. Partnerami projektu są także miasto Gliwice oraz firmy Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”, koordynator  Śląskiego Klastra Lotniczego.
W ramach inicjatywy Katowicka SSE będzie koordynować działania związane ze współpracą jednostek naukowych i przedsiębiorców, której efektem będzie wykorzystanie osiągnięć naukowych w przemyśle.
Reprezentujące niemieckie uczelnie - Akademię Górniczą we Freibergu i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie - jednostki naukowe uczestniczące w projekcje są wiodącymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i zastosowań materiałów metalowych oraz kompozytowych. Saksonia, w której zlokalizowane są obie uczelnie, jest niemieckim centrum konstrukcji lekkich. Obie uczelnie są członkami klastra związanego z przemysłem samochodowym i od kilkudziesięciu lat współpracują z Politechniką Śląską. Przedmiotem współpracy jest rozwój nowych technologii projektowania i budowy materiałów i konstrukcji lekkich oraz edukacja w tym zakresie. Materiały hybrydowe i kompozytowe, to materiały składające się z kilku innych materiałów, często metalowych i niemetalowych, np. włókien szklanych węglowych lub warstw polimerowych. Zestawienie i odpowiednie połączenie tych materiałów, za pomocą różnych technologii, włącznie z nanotechnologią, pozwala na ukształtowanie materiału o pożądanych, specyficznych właściwościach.


Nowe technologie, których rozwój i zastosowanie jest celem działania centrum, wymagają odpowiedniej kadry naukowej, ale przede wszystkim odpowiednio wykształconych inżynierów, pracujących w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Dlatego drugim z podstawowych powołanego centrum celów będzie odpowiednie kształcenie studentów. Partnerzy deklarują utworzenie kierunku studiów w zakresie projektowania i budowy konstrukcji lekkich.
KSSE kontynuuje także projekt „Studiów Dualnych” prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz inwestorami strefy skupionymi w klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Gliwicka uczelnia prowadzi nabór na kolejny rok studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, a studenci, którzy jesienią 2016 roku zainaugurowali naukę, kończą pierwszy rok realizacji programu, odbywając staże u pracodawców uczestniczących w projekcie. W październiku br. naukę rozpocznie kolejna grupa 30 absolwentów szkół średnich. Spotkanie informacyjne dla absolwentów i przedsiębiorców chcących dołączyć do programu odbędzie się 1 września br. w siedzibie rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi o dużym potencjale rozwoju na kierunkach technicznych, z predyspozycjami do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych.
Program kształcenia studiów obejmuje zajęcia prowadzone na uczelni przez kadrę Wydziału Mechanicznego Technologicznego i specjalistów firm uczestniczących w programie. Zajęcia na uczelni zaplanowano na okres od października do grudnia 2017 r. W drugiej części semestru, przez dwa miesiące studenci będą zdobywać wiedzę praktyczną, na stażach u pracodawców. Semestr wiosenny zostanie podzielony podobnie: w okresie od marca do maja 2018 r. realizowane będą zajęcia na uczelni, a od czerwca do września 2018 r. będą kontynuowane staże u pracodawców. Zajęcia praktyczne oraz staże realizowane są we współpracy z inwestorami KSSE, członkami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz firmami zewnętrznymi.
Dotychczas w program zaangażowało się dziesięciu przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, wśród których dominują podmioty związane z sektorem motoryzacyjnym m.in. Eaton Automotive Systems, Hutchinson Poland, Tenneco Automotive, Ficomirrors, Nexteer Automotive i Plastic Omnium Auto. Partnerzy wzięli na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia, zobowiązując się do wdrożenia standardów będących gwarantami jej jakości, m.in. realizowania staży w oparciu o ujednolicony program, wypłacania wynagrodzenia i stypendiów w czasie nauki oraz prowadzenia ewaluacji w ramach zaprojektowanego systemu studiów. Staże realizowane będą w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, a każdemu uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie i urlop.