WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

09.01.2017Gigantyczne zainteresowanie parametrami jakości powietrza. Gdzie można ją sprawdzić?

Tak źle  jeszcze nie było, kolejne rekordy zanieczyszczenia padają jeden z drugim. Powietrze, którym oddychamy przepełnione jest pyłem. W Gliwicach norma dla pyłu zawieszonego PM 10 przekroczona  była o 1000%, a PM 2,5 o ponad 2000% Na obszarze całego województwa śląskiego utrzymują się bardzo duże stężenia pyłu w powietrzu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu środowiska. Z powodu wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, możliwe jest wystąpienie większej liczby przypadków nagłych zachorowań i złego samopoczucia, np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia.

Tutaj  można sprawdzić jakość powietrza. Lista automatycznych stacji monitorujących zanieczyszczenia. 
Ze względu na smog odwołano lekcje w szkołach. W Rybniku taką decyzję podjął prezydent miasta Piotr Kuczera. Zajęć w szkołach i przedszkolach nie będzie we wtorek i środę. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki, będą mogli skorzystać z zajęć opiekuńczo wychowawczych dla uczniów.  Dodatkowo ze względu na smog w Rybniku komunikacja autobusowa jest bezpłatna.  

Źródło: WFOŚ w Katowicach