WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

31.08.2017Gdzie są bohaterowie... lokalni?

Jedna rzecz zrobiona jest ważniejsza od tysiąca opowiedzianych. Dlatego kolejnym etapem po prowadzonej w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego akcji „Tu rozmawiamy” staje się „Tu działamy”.


Poszukiwani są lokalni bohaterowie, którzy swoją aktywność społeczną realizują na terenie woj.śląskiego - ludzie, którzy mają odwagę zmieniać ulicę, dzielnicę, miasto. Narzędziem społecznej zmiany zawsze jest człowiek, jego potrzeby, empatia, uważność i wrażliwość ale przede wszystkim chęć. Lokalnym bohaterom chce się pracować dla społeczności, w której żyją, są konsekwentni i działają z pełną świadomością i odpowiedzialnością - za innych i za siebie.


Do 10 września 2017 r. propozycje lokalnych bohaterów należy zgłaszać do organizatorów akcji za pomocą formularza dostępnego na stronie turozmawiamy.slaskie.pl.  Zostanie z nich wyłonionych kilkanaście osób, z którymi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotuje wywiady, filmy oraz wystawę, by ich wiedza, doświadczenie i umiejętności dostępne były dla wszystkich. Aby dzielili się dobrem jeszcze szerzej. To oni swoją twarzą, imieniem i nazwiskiem, a przede wszystkim rękoma udowadniają, że ze wspólnej pracy wynikają piękne i mądre rzeczy, które inspirują.

Regulamin akcji „Śląskie. Tu działamy. Lokalni Bohaterowie inspirują” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej turozmawiamy.slaskie.pl