WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.10.2017Dopłacimy, ale nie trujcie!

Katowice: dwa razy więcej pieniędzy na zakup opału i wyższe dodatki mieszkaniowe, ale z drugiej strony dodatkowe kontrole i wstrzymanie dopłat w momencie stwierdzenia, gdy palone są śmieci czy inne zakazane już paliwo.

Katowice jako jedno z pierwszych miast wprowadzają zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania. Najtrudniej jest osobom najbiedniejszym, dla których koszt ogrzewania stanowi istotną część domowego budżetu. Dlatego zdecydowanon się podnieść wartość wypłacanego świadczenia na zakup węgla z 450 do 900 zł.

Jak się szacuje, na wyższe dopłaty miasto wyda ponad 2,5 mln zł. Skorzysta z nich ok.  8 tys. rodzin. Będą kontrole, czy pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Osoby korzystające ze wsparcia podpiszą oświadczenie, zgodnie z którym przyjmują do wiadomości fakt, że pomoc będzie wstrzymana jeśli wyjdzie na jaw, że palą w piecach zabronionym paliwem.