WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

22.08.2017Czekanie na nowy węzeł

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy dwóch odcinków dróg krajowych - nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) - o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4.

Oferty złożyło osiem firm: BANIMEX Sp z o.o. (233.082.351,95 zł), Moto-Engil Central Europe SA (264.132.423, 45 zł), PORR SA (309.334.178,99 zł), Budimex SA (257.704.194,49 zł),  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (294.562.138,52 zł), EUROVIA POLSKA SA (282.809.551,79 zł),  NDI SA (247.381.551,79 zł) oraz IDS-Bud SA (277.980.000 zł).

Teraz trwa analiza złożonych ofert i kosztorysów, która ze względu na zakres zamówienia może trwać nawet do kilku miesięcy. Zgodnie z przetargiem w wyborze wykonawcy pod uwagę brana jest cena (w 60%) oraz  doświadczenie (w 60%). Po wyłonieniu wykonawcy będzie miał on 22 miesiące na realizację inwestycji.

Miasto Katowice otrzymało dofinansowane na poziomie 85% wartości inwestycji przebudowy DK 81 etap 1 i etap 4 o łącznej kwocie blisko 450 mln zł (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). W przypadku etapu 4 trwają obecnie procedury przetargowe.- Chcemy osiągnąć dwa cele, mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa. - Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86 - a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce. Płynny ruch pojazdów jest bardziej przyjazny środowisku, bo pozwala ograniczyć emisję spalin oraz hałas, a także pozwala zaoszczędzić czas kierowców. Realizacja dwóch projektów zwiększa także dostępność komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców Katowic i regionu, ale też obszarów położonych przy dalszych odcinkach dróg DK81 i DK86. O zyskach mówimy więc zarówno w perspektywie ekonomicznej, jak i społecznej. W kontekście powstania metropolii śląskiej mówimy także o czynniku mocno podnoszącym konkurencyjność całego naszego regionu, podkreśla prezydent Katowic.

Układ zmian w mieście uzupełniają inwestyche w komunikacji publicznej. Ruszyła budowa węzła przesiadkowego w Ligocie, a na trzy kolejne trwają procedury przetargowe. Łącznie  zaplanowano osiem takich inwestycji. Ponadto trwają prace nad połączeniem tramwajowym dla południa Katowic oraz stale rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa.