WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

29.08.2017(Fal)start metropolii

Pierwsza sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) odbyła się na wtorek w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

W porządku obrad, wbrew zapowiedziom sprzed kilku dni, miał znaleźć się wybór  Zarządu i szefa Związku, choć prezydent Katowic, pełniący rolę koordynatora sygnalizował, że wobec nieporozumień  na tym tle, podczas pierwszego spotkania prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład GZM, do tego nie dojdzie. Wobec krytyki i apeli z zewnątrz, program posiedzenia został jednak uzupełniony o wybór zarządu metropolii. Wśród kandydatów na szefa GZM wymieniało się Adama Ostaleckiego, dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego i Kazimierza Karolczaka, członka zarządu województwa. Podczas wtorkowej sesji przewidziano również rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 r., oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2O17- 2020. Przyjęty miał być też projekt Statutu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nic z tego jednak nie wyszło. Na sali Sejmu Śląskiego ewidentnie zabrakło zgody. Nie udało się wybrać przewodniczącego Zgramadzenia gmin GZM - miał nim zostać prezydent Krupa. Więc zadecydowano o przerwaniu sesji. Następna ma odbyć się za dwa tygodnie. Metropolię zamieszkałą przez ponad 2 miliony ludzi tworzy 41 miast Śląska i Zagłębia.