WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.08.2017Co z tymi odpadami?

Do bytomskiego rsatusza dotarła kolejna informacja nt. nielegalnego wysypiska śmieci. Odpady wysypano na terenie leżącym na granicy Bytomia i Zabrza. Obszar należy do Nadleśnictwa Brynek. Jak czytamy w informacji UM Bytom, "w tym wypadku brak jest decyzji dotyczącej składowania jakichkolwiek odpadów".


W latach 90. decyzją ówczesnego prezydenta miasta nakazano przeprowadzenie rekultywacji pogórniczego obszaru (od 2012 r. obowiązek przywrócenia terenowi walorów przyrodniczych spoczywa na Spółce Restrukturyzacji Kopalń). Do tej pory rekultywacja przebiegała we właściwym kierunku.
W środę, natychmiast po otrzymaniu informacji o nielegalnym wysypisku pojechali tam przedatawiciele władz miasta, samorzadu, Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego, strażnicy miejscy i policja. Nie wiadomo kto wysypał w tym rejonie śmieci - czynności w tej sprawie prowadzi policja oraz Wydział Inżynierii Środowiska UM w Bytomiu.
Nadleśnictwo Brynek, po interwencji władz miejskich wstępnie wyraziło zgodę na usunięcie odpadów, monitorowanie terenu, a w razie konieczności na zablokowanie wjazdu. W przypadku braku realizacji wywozów odpadów prezydent podejmie formalne kroki, by zmusić właściciela terenu do jego oczyszczenia.


Um w Bytomiu podnosi, że kolejny raz widać, iż konieczna jest zmiana polskiego prawa w tym zakresie : zaostrzenie kar i ich nieuchronność, oraz zwiększenie kompetencji instytucji dbających o środowisko.