WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

05.10.2017Był wojewódzki - jest tyski...

Tychy - właścicielem szpitala wojewódzkiego. Zarząd Województwa Śląskiego sprzedał miastu nieruchomości oraz udziały w spółce Megrez zarządzającej placówką przy ul.Edukacji. Województwo finansowo pomoże też w zakupach wyposażenia Szpitala. Tychy zapłaciły za udziały ponad 8 mln zł. Teraz przed miastem jeszcze większe wydatki, bo liczący już prawie 50 lat szpital wymaga poważnych inwestycji, żeby sprostać wymogom unijnym i rynkowym. Prezydent Tychów, Andrzej Dziuba zapewnia, że miasto na to stać...
Plik dźwiękowy: A_S_szpit(1).mp3

Dla pacjentów zmiana właściciela ma oznaczać zmianę na lepsze. Zresztą miasto Tychy miało już dotąd wpływ na działania w placówce bo było jej współwłaścicielem. Teraz ma większe  możliwości. Pierwszym, widomym  znakiem zmian będzie likwidacja opłat za parkowanie na terenach przyległych do ośrodka. Niebawem zmieni się również nazwa szpitala.
Precyzyjnie rzecz ujmąc, w Tychach podpisano umowy sprzedaży wszystkich udziałów spółki Megrez oraz nieruchomości, a także umowę o współpracy, która deklaruje na lata 2017-2019 współfinansowanie nabycia wyposażenia Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.
Województwo Śląskie sprzedało wszystkie swoje udziały Tychom za cenę 8,3 mln zł. Druga transakcja dotyczyła nieruchomości z zabudowaniami, które dotychczas Województwo dzierżawiło Megrezowi, a także spółce pracowniczej „Zespół Przychodni Specjalistycznych” oraz Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca (PAKS). Wartość tej umowy wynosi ok. 20  mln zł.


O wielkości dofinansowania decydować będzie Sejmik Województwa Śląskiego. Wsparcie wynika z ustaleń, że szpital w Tychach ma zachować swój dotychczasowy, szeroki profil działania i świadczyć usługi, zabezpieczając potrzeby nie tylko mieszkańców Tychów, ale także pacjentów z sąsiadujących gmin i powiatów.
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży spółki oraz nieruchomości będą w dyspozycji Województwa Śląskiego i mogą służyć sfinansowaniu zadań, w szczególności w zakresie służby zdrowia.
Megrez sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą począwszy od 2008 roku. 1.06.2012 r. Spółka rozpoczęła zarządzanie nowo powstałym podmiotem, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach.
W marcu 2017 roku Sejmik wyraził zgodę na zbycie gruntów, a w czerwcu udziałów na rzecz Miasta Tychy. Do momentu podpisania umowy, struktura udziałów wyglądała następująco:  Województwo Śląskie (50,46% udziałów), Miasto Tychy (46,73%) oraz Powiat Bieruńsko- Lędziński (2,81%).
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez jest największą tyską placówką służby zdrowia, która stanowi zaplecze diagnostyczno-lecznicze dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych na terenie Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i całego regionu. Szpital tworzy m.in. 12 oddziałów, Izba Przyjęć, całodobowe laboratorium, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji oraz bezpłatna Przyszpitalna Szkoła Rodzenia. Dysponuje łącznie 829 łóżkami.
Co roku w szpitalu udzielanych jest ok. 80 tys. świadczeń zdrowotnych pacjentom, w tym ponad 18 tys. hospitalizacji i prawie 28 tys. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć. Szpital prowadzi również poradnię nocnej i świątecznej opieki, z której doraźnej pomocy korzysta rocznie ok. 30 tys. pacjentów. W ub. roku w placówce przyszło na świat 1 748 dzieci. Szpital zatrudnia w sumie ponad 800 osób.