WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

11.08.2017Aktywna tablica, czyli sprzęt dla szkół

Projekt ma pozwolić na wyposażenie placówek w monitory dotykowe i tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

W lipcu ruszył rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Zgodnie z jego założeniami, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt ma sprzyjać przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Na realizację projektu przeznaczone zostaną łacznie 224 mln zł. Jest to kwota, która pozwoli na sfinansowanie programu w 80% z budżetu państwa, a reszta, czyli 20%, ma natomiast zostać pokryte przez organy prowadzące szkoły. Ministerstwo Edukacji przewiduje, że nowoczesne pomoce dydaktyczne trafią w ramach programu do 15 580 szkół w Polsce i za granicą.


O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą się starać:
- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
- szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
- publiczne szkoły podstawowe znajdujące się w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.
Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest przy tym posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.


Kwota wsparcia finansowego
W ramach programu „Aktywna tablica” szkoła może liczyć na dofinansowanie w kwocie maksymalnie 14 tys. zł. Oznacza to, że przy wymogu wniesienia 20% wkładu własnego, placówka będzie mogła zakupić sprzęt o wartości nawet 17,5 tys. zł.
Harmonogram w roku 2017:
- do 31 sierpnia: szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących;
- do 15 września: organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów;
- do 27 września: kwalifikacja wniosków przez wojewodów;
- do końca października br.: przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.