WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

31.10.20171 listopada: zmiany na drogach

Informujemy o zmianach w organizacji ruchu w poszczególnych miastach związanych z większym obciążeniem dróg w rejonie cmentarzy. Publikujemy na podst. informacji WRD Policji.

BYTOM
W związku z przewidywanym wzmożeniem ruchu pojazdów i pieszych w rejonie nekropolii w dniu 01.11.2017 roku wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta Bytomia:
1. Wyłączenie ruchu kołowego:
- odcinaka ul. Powstańców Śląskich od ul. Piekarskiej do ul. Czarnieckiego (na ulicach Rudzkiego i Czarnieckiego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Grottgera obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy),
- odcinka ul. Piekarskiej od ul. Żeromskiego do ul. Prusa.
2. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach:
- Piekarskiej od ul. Powstańców Śląskich i jego kontynuacja przez ul. Kwiatową do ul. Mickiewicza,
- Szafranka od ul. Staffa do ul. Alojzjanów,
- Kraszewskiego od Al. Legionów do ul. Fałata,
- 9-Maja od ul. Partyzantów do ul. Obrońców Westerplatte.

CHORZÓW
Chorzowscy policjanci informują, że w dniach od 31 października do 1 listopada br. wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu w ciągu ulic położonych w sąsiedztwie cmentarzy.
1. rejon cmentarza (przy kościele św. Ducha) przy ul. Dąbrowskiego:
a) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania z ul. Częstochowską z wyłączeniem wyznaczonych miejsc postojowych,
b) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa),
2. rejon cmentarza przy ul. Janasa – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja,
3. rejon cmentarza (przy kościele św. Józefa) przy ul. Mariańskiej – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Janasa. 4. na ulicy Kordeckiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od ul Hajduckiej
Ponadto od dnia 31 października (po godzinie 15) do dnia 1 listopada br. zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ciągi ulic:
- ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy cmentarza,
- ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
- ul. Kalusa – cały przebieg ulicy.

DĄBROWA GÓRNICZA


Zmiany organizacji ruchu w Dąbrowie Górniczej w dniu 1 listopada 2017 roku
- ul. Nowocmentarna stanie się ulicą jednokierunkową, wjazd tylko od strony ul. 11 Listopada, zakaz wjazdu od strony ul. Florowskiej (Buczka), zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni.
- Na ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Majakowskiego do ul. Mickiewicza wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów, wygrodzony zaporami drogowymi, objazd prowadzony będzie ul. 6 Sierpnia. Zmiany nie dotyczą komunikacji miejskiej. Parking przed sklepem „Biedronka” przeznaczony został na stanowiska handlowe, obowiązywać będzie na nim zakaz ruchu pojazdów za wyjątkiem posiadających zezwolenia na handel. Odwiedzający cmentarz będą mogli korzystać z parkingu przed „CH Auchan”, na który można się będzie dostać z ul. Krasińskiego i ul. Katowickiej (DK nr 94).


- Na ul. Górzystej (Ząbkowice) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od strony ul. Gospodarczej, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni, zakaz wjazdu od ul. Związku Orła Białego.
- Na ul. Kościelnej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy od strony ul. Św. Antoniego (Gwardii Ludowej) (Gołonóg – zajezdnia autobusów) oraz od strony al. Piłsudskiego (skrzyżowanie z ul. Siedmiu Szewców). Wyjazd z ul. Kościelnej do al. Piłsudskiego na skrzyżowaniu w rejonie ul. Cieszkowskiego (Cedlera) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni. Na ul. Myśliwskiej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się w rejonie cmentarza oraz ruch jednokierunkowy na parkingu przy cmentarzu.
W tym roku ponownie na ul. Katowickiej (DK nr 94) w rejonie ul. Cmentarnej (Strzemieszyce) zamknięte będzie przejście przez jezdnię Drogi Krajowej nr 94. Duże natężenie ruchu kołowego oraz znaczne prędkości pojazdów stwarzają zagrożenie dla pieszych. W związku z zpowyższym przechodzenie przez jezdnię drogi krajowej będzie bezwzględnie zabronione. Piesi chcący dostać się z ul. Majewskiego w rejon cmentarza przy ul. Myśliwskiej powinni korzystać z ul. Białostockiego (droga pod wiaduktem drogi krajowej).

KATOWICE
- Rejon cmentarza przy ul. Sienkiewicza – od ulicy Powstańców zamknięcie ruchu kołowego za wyjątkiem inwalidów i mieszkańców posesji //parkowanie pojazdów - pl.Sejmu Śląskiego, ul.W.Stwosza // zalecany objazd ul. Jagiellońską.
- Rejon cmentarza przy ul. Plebiscytowa - istniejący ruch jednokierunkowy od ul. Powstańców do ul. W.Stwosza // parkowanie pojazdów - lewa strona ul. Plebiscytowej , miejsca postojowe na ul. Czempiela i W.Stwosza // zalecany objazd ul.W.Stwosza.
- Rejon cmentarza przy ul. Damrota - zamknięcie dla ruchu kołowego, odcinka od ul. Powstańców do ul.Przemysłowej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego) // parkowanie pojazdów - parking ul. Przemysłowa , parking przy "BelgU", ul.Damrota //zalecany objazd ul. Przemysłowa , ul. Graniczna , ul.Powstańców.
- Rejon cmentarza przy ul. Brackiej - zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do (DTŚ). Z uwagi na zamknięcie prawego pasa ulicy Brackiej nastąpi wyłączenie jednego pasa do skrętu w lewo z ulicy Chorzowskiej do ulicy Brackiej // parkowanie pojazdów - ul. Złota , plac przy stacji paliw , ul.Bracka //zalecany objazd ul. Chorzowską, (DTŚ),oś 1000-lecie.
- Rejon cmentarza przy ul. Wróblewskiego - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej // parkowanie pojazdów -parking przy cmentarzu , ul. Nowotarska // zalecany objazd ul. Markiefki , ul.Leopolda.
- Rejon cmentarza ul. Murckowska - wprowadzenie znaku „zakaz zatrzymywania” na odcinku od wylotu z A-4 do wyjazdu z ul.Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu //parkowanie pojazdów - przy cmentarzu , Dolina Trzech Stawów // utrzymywana płynność ruchu.
- Rejon cmentarza przy ul. Panewnickiej - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego) // parkowanie pojazdów - parking pl. Kościelny ,pobliskie ulice // zalecany objazd ul. Piotrowicka , ul.Śląska , ul. Medyków.
- Rejon cmentarza przy ul. Cmentarnej - zamknięcie całego odcinka w/w ulicy dla ruchu kołowego // parkowanie pojazdów - ul. Oswobodzenia // zalecany objazd ul. Bagienną.
- Rejon cmentarza przy ul. Gliwickiej -zamknięty prawy pas ruchu (miejsca parkingowe) ul. M.Gepert-Meyer w kier. ul. Sądowej // parkowanie pojazdów - ul. M.Gepret-Meyer , ul. Gliwicka , ul. Ondraszka // zalecany objazd ul. Bocheńskiego, Chorzowska, DTŚ
- Rejon cmentarza przy ul. Armii Krajowej – parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej.
- Rejon cmentarza przy ulicy Popiełuszki - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ulicy Le Ronda.

MIKOŁÓW
Cmentarz w centrum Mikołowa przy ul. św. Wojciecha: Zmieniony zostanie ruch na ulicy Cmentarnej, ul. Nowej, Krakowskiej i okolicach os. Grunwaldzkie: - od skrzyżowania z ul. Krakowską ruch odbywać się będzie jednokierunkowo.
- na wysokości wjazdu na os. Grunwaldzkie z ulicy Cmentarnej umieszczony zostanie znak B-2 (zakaz wjazdu).
- na ul. Nowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Cmentarną obowiązywać będzie znak C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem).
- przy wjeździe z ul. Krakowskiej na os. Grunwaldzkie (przy bloku nr 10) ustawiony zostanie znak B-2 – (zakaz wjazdu) z równoczesnym ustawieniem znaków na ul. Krakowskiej B-21 i B-22 (zakaz skręcania w lewo, zakaz skręcania w prawo) wraz z tablicami „ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU”
Cmentarz w Mikołowie - Borowej Wsi:
- na ul. Malinowej na wysokości skrzyżowania z drogą leśną ruch odbywać się będzie jednokierunkowo.
- na ul. Malinowej na wysokości parkingu cmentarza umieszczony zostanie znak B-2 (zakaz wjazdu).
- na ul. Malinowej na wysokości wyjazdu na ul. Strażacką umieszczony zostanie znak B-2 (zakaz wjazdu).
- na ul. Strażackiej na wysokości skrzyżowania z ul. Malinową obowiązywać bądą znaki A-20 (ruch dwukierunkowy) , C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) i C-4 (nakaz jazdy w lewo za znakiem) wraz z tablicami "objazd do cmentarza"
Cmentarz w miejscowości Wyry: zmiana organizacji ruchu nastąpi przy ul. Zjednoczenia, ul. Dwór oraz Słonecznej. Tymczasowo ułożene zostaną tam ustawione znaki B-36 "zakaz zatrzymywania się".  Pozwoli to zapewnić ciągłą przejezdną niniejszych ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na wąską nawierzchnię zlokalizowaną wzdłuż cmentarza parafialnego, ustawione zostaną znaki D-3 mające za zadanie ukierunkowanie ruchu w jedną stronę celem utrzymania przepustowości w/w dróg. Na ul. Słonecznej, w miejscu, gdzie staje się ona drogą dwukierunkową, należy ustawić znak ostrzegawczy A-20 (odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym).


MYSŁOWICE
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, w celu ułatwienia dojazdu do cmentarza w dzielnicy Brzezinka i zapewnieniu bezpiecznych miejsc parkingowych dla pojazdów, podjęto decyzję o zmianie organizacji ruchu na ul. Cmentarnej. Na ulicy tej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Piaskowej do cmentarza. Powyższe zmiany będą obowiązywać w dniu 01.11.2017r. Od godziny 6:00 do godziny 22:00.


RUDA ŚLĄSKA
W środę 1 listopada od godziny 6.00 obowiązywać będzie zmiana w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy. Dotychczasowa komunikacja drogowa zostanie przywrócona o godzinie 22.00.
W dniu Wszystkich Świętych przed cmentarzami zostaną wyznaczone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ze względu na tymczasową zmianę organizacji ruchu prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe oraz zachowanie ostrożności. Zachęcamy również do korzystania ze środków transportu komunikacji zbiorowej.
Objazdy i zmiany ruchu w poszczególnych dzielnicach naszego miasta:
1. Dzielnica Ruda 1:
- Cmentarze przy ul. Porębskiej
Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną, natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza do połączenia z ulicą Kościelną będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu osób niepełnosprawnych do parkingu.
2. Dzielnica Ruda 3 – Godula:
- Cmentarz przy ul. K. Goduli
Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Będzie można zaparkować pojazd na parkingach pomiędzy placówkami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.
3. Dzielnica Ruda 4 – Orzegów:
- Cmentarze przy ul. Kardynała Hlonda
Parkowanie dozwolone na ulicach Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą jednokierunkowe.
4. Dzielnica Ruda 5 – Bykowina:
- Cmentarz przy ul. 11 Listopada
Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe po lewej stronie. Parkować można będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.
5. Dzielnica Ruda 6 – Halemba:
- Cmentarz przy ul. 1 Maja (cmentarz komunalny)
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonym prawym pasie ruchu w kierunku Wirku do skrzyżowania z ulicą Nowy Świat a także na wydzielonym prawym pasie ruchu w kierunku Mikołowa od skrzyżowania z ulicą Nowy Świat do zakładu wulkanizacyjnego przed skrzyżowaniem z ulicą Strzelców Bytomskich, pomiędzy cmentarzem, a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, które w tym dniu będą ulicami jednokierunkowymi.
- Cmentarz przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego
Parkowanie będzie możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu ul. 1 Maja w bezpośredniej bliskości cmentarza.
6. Dzielnica Ruda 10 – Wirek:
- Cmentarz przy ul. Magdziorza i Brata Alberta
Ulice Magdziorza i Brata Alberta będą jednokierunkowe, parkować będzie można po lewej stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne będą miały wydzielony parking na ul. Brata Alberta.
- Cmentarz przy ul. Nowary, Ściegiennego
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego, Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie po lewej stronie ww. ulic.
- Cmentarz przy ul. 1 Maja
Ulica Polna będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej stronie. Ponadto udostępniony będzie parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.
7. Dzielnica Ruda 9 - Nowy Bytom
- Cmentarz przy ul. Chorzowskiej
Ulica Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy ul. Ratowników po jej lewej stronie za wjazdem na parking.
8. Dzielnica Ruda 7 - Kochłowice:
- Cmentarz przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej
Ruch na ul. Oświęcimskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kochłowicką i Krakowską ruch będzie jednokierunkowy, ulica Wrocławska będzie jak do tej pory ulicą dwukierunkową. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla osób niepełnosprawnych.
-Cmentarz przy Alei Dworcowej
Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.
9. Dzielnica Ruda 11 - Bielszowice:
- Cmentarz przy ul. Kokota
Za zgodą kopalni będzie możliwy postój na parkingu przy cmentarzu. Osoby niepełnosprawne będą miały wyznaczone stanowiska przed bramą cmentarza. W celu zmniejszenia utrudnień zalecany jest postój na ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.
10. Dzielnica Ruda Czarny Las:
- Cmentarz przy ulicy 1-go Maja
Od skrzyżowania z ulicą Bukową prawy pas w kierunku Rudy 1 będzie pasem wydzielonym dla postoju pojazdów, ulica Hallera parkingi wydzielone dla pojazdów, natomiast przy ulicy Hallera w bezpośredniej bliskości cmentarza pas prawy przeznaczony będzie dla osób niepełnosprawnych.

SIEMIANOWICE
Od 31 października do 2 listopada pojawi się dodatkowe oznakowanie, które uniemożliwiać będzie parkowanie na pewnych odcinkach tych ulic oraz informować o parkingach w rejonach cmentarzy. Ruch na niektórych ulicach będzie zmieniony na jednokierunkowy. Wszystko po to, aby zapewnić płynność ruchu pojazdów i bezpieczeństwo odwiedzających.
W okresie Święta Wszystkich Świętych natężenie ruchu w rejonach cmentarzy rośnie. Poniżej znajdują się informacje dotyczące zmian na ulicach Bohaterów Westerplatte, Michałkowickiej, Spokojnej, Maciejkowickiej, Domina, Cmentarnej, Obwodowej, Watoły i Węglowej.
- ul. Spokojna rejon cmentarza przy kościele pw Zmartwychwstania Pańskiego- ruch na ulicy Spokojnej zostanie zmieniony na jednokierunkowy- kierunek ruchu od. ul. Zwycięstwa do ul. Michałkowickiej wraz z odcinkiem drogi rowerowej dopuszczając ruch samochodów
- U. Maciejkowicka, Domina rejon cmentarza przy kościele pw. Św. Michała Archanioła- ruch na ulicy Domina zostanie zmieniony na jednokierunkowy z kierunkiem jazdy od. ul. Maciejkowickiej z możliwością parkowania po stronie prawej od ul. Maciejkowickiej wraz ze zmianami komunikacji autobusowej.
- ul. Cmentarna, Obwodowa rejon cmentarza przy parafii pw. Świetego Krzyża- ustawienie znaków B-36 zakaz zatrzymywania się i znaku D-18 parking;
- ul. Watoły, Węglowa rejon cmentarza przy kościele pw. Ducha Świętego- ustawienie znaków B-36 zakaz zatrzymywania się.

SOSNOWIEC
Policyjna akcja ZNICZ rozpoczęła się w tym roku już w piątek 27.10.2017 od godz 6.00 i potrwa do 2.11.2017 do godz 22.00. W tym czasie policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole drogowe, zwracając w szczególności uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców i na to, czy najmłodsi podróżują w wymaganych przepisami fotelikach. 1 Listopada należy się spodziewać ograniczeń w ruchu, które wzorem lat ubiegłych będą dotyczyły wyłącznie cmentarza w dzielnicy Pogoń przy ul. Smutnej- z ruchu od godz 6.00 dnia 1.11.2015 zostanie wyłączona całkowicie właśnie ul. Smutna. Jako dodatkowe dostępne będą parkingi :
- przy ul. Gen. Zaruskiego ( na terenie firmy Plastic Components)
- przy ul. Będzińskiej parking na terenie ENION SA ul. Małobądzka w Będzinie
- przy Al. Mireckiego parking na terenie stadionu MOSiR im. Jana Ciszewskiego
- przy ul. Baczyńskiego 25a parking wewnątrz na terenie posesji należącej do POLSKAPRESSE
- przy ul. Będzińskiej parking wewnątrz przy Energetycznym Centrum Kultury
Tradycyjnie w rejonach nekropolii drogi zostaną oznakowane w celu uporządkowania sposobu i miejsca parkowania. W tych właśnie rejonach należy się spodziewać utrudnień związanych ze wzmożonym ruchem pieszych i pojazdów.


ŚWIĘTOCHŁOWICE
Wzorem lat ubiegłych wystąpią tymczasowe ograniczenia w ruchu drogowym. W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w dniu 01.11.2017 r. w dzielnicy Centrum umieszczone zostanie tymczasowe oznakowanie:
- na ul. Szpitalnej przy skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia znak B1 ( Zakaz ruchu w obu kierunkach ) z uzupełnieniem o treści "Nie dotyczy KZK GOP oraz mieszkańców ul. Licealnej i ul. Nastolatków" oraz znakiem F9 ( objazd ) o treści "Objazd do Chorzowa".
- na ul. Szpitalnej przy skrzyżowaniu z ul. Licealną znak B1 ( Zakaz ruchu w obu kierunkach ) z uzupełnieniem o treści "Nie dotyczy KZK GOP".
- na ul. Szpitalnej przy skrzyżowaniu z ul. Polną znak B1 ( Zakaz ruchu w obu kierunkach ) z uzupełnieniem o treści "Nie dotyczy KZK GOP oraz mieszkańców ul. Licealnej i ul. Nastolatków" oraz znakiem F9 ( objazd ) o treści "Objazd do Centrum".
- na ul. Polnej przed skrzyżowaniem z ul. Wodną znak F9 ( objazd ) o treści "Objazd do Centrum".
- na ul. Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną znak F9 ( objazd ) o treści "Objazd do Chorzowa".
W dzielnicy Lipiny
- na ul. Chorzowskiej od skrzyżowania z ul. Bukowego pod istniejącymi znakami D18 ( parking ) + T3 ( koniec ) wyznaczającymi koniec miejsc do parkowania pojazdów powstanie dodatkowo oznakowanie B36 ( zakaz zatrzymywania się ).
Ww oznakowanie obowiązywać będzie do dnia 01.11.2017 r do godziny 22.00.


TYCHY
Zmiany potrwają do 2 listopada do godz. 22.00.
Utrudnienia w ruchu na tyskich drogach:
-  ruch jednokierunkowy na ul. Nowokościelnej od dnia 30.10.2017 od godz. 8:00 do 02.11.2017 do godz. 18:00
- ruch jednokierunkowy na ul. Kościelnej od dnia 31.10.2017 od godz. 8:00 do 02.11.2017 do godz. 20:00
- na ul. Cmentarnej umieszczony zostanie 8 znaków B-36 od dnia 30.10.2017 od godz. 8:00 do 02.11.2017 do godz. 24:00
- na ul. Oświęcimskiej po północnej stronie ustawione będą dwa znaki zakazu zatrzymywania się B-36 z tabliczkami o treści „Nie dotyczy autobusów MZK” za wylotem łącznicy bezpośredniej oraz za wlotem łącznicy pośredniej („ślimaka”) w dniach od 28.10.2017 do 02.11.2017 oraz dwa znaki b-36 po południowej stronie ul. Oświęcimskiej
- na parkingu przy cmentarzu centralnym ustawiony będzie znak D-19 „TAXI” z tabliczką o treści „4 stanowiska” i strzałką w prawo w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017
- ustawione dwa zestawy znaków B-21 „zakazy skrętu w lewo” na ul. Oświęcimskiej przed skrzyżowaniem z ul. Bratków - w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017 bariery zagradzające fizyczny zjazd w ulicę Bratków pozostaną do dyspozycji i regulacji Policji przez cały okres obowiązywania zakazu,
- na wlocie do ul. Bratków ustawiony zostanie znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” oraz tablice kierunkową U-3c na wylocie z ul. Bratków do ul. Oświęcimskiej - w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017
- wygrodzony zostanie odcinek pasa wyłączenia z ul. Oświęcimskiej w ul. Beskidzką (kierunek Bielsko – Biała) od jego początku do przejścia dla pieszych w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017
- na ul. Jaskrów w rejonie przewężenia pomiędzy posesjami 44 i 62 ustawione zostaną znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” wraz tabliczkami T-25 a i c - w dniach od 30.10.2017 do 02.11.2017.