WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.07.2017"Szpital bez bólu" w Rudzie Śląskiej

Przyznany rudzkiemu szpitalowi certyfikat jest gwarancją, że w placówce uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie. Ma to przynosić zarówno korzyści psychofizyczne dla pacjenta jak i ekonomiczne dla szpitala.
- Droga do uzyskania certyfikatu nie była łatwa. Od trzech lat w naszym szpitalu działa zespół ds. leczenia bólu ostrego. To on ustalił procedury postępowania z bólem pooperacyjnym u pacjentów, wprowadzono także stosowną kartę monitorowania natężenia tego bólu, mówi dr Piotr Baron, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii rudzkiego Szpitala. - Według tych zaleceń systematycznie i doraźnie wdrażane jest leczenie, a zespół stale nadzoruje i analizuje karty terapii przeciwbólowej, dodaje.

.

.

Do otrzymania certyfikatu potrzebne było m.in. przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń. Uczestniczyło w nich ok. 100 osób: lekarzy chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek. Szkolenia przeprowadził dr Andrzej Daszkiewicz, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu. - Po dopełnieniu wszystkich formalności i przygotowaniu dokumentacji złożyliśmy wniosek, a komisja certyfikacyjna w Krakowie pozytywnie go rozpatrzyła.
- Certyfikat „Szpital bez bólu” otrzymaliśmy na 3 lata, dodaje ordynator rudzkiego OIOM'u.
W rudzkim szpitalu pacjenci przed zabiegiem są informowani o możliwościach i metodach leczenia dolegliwości bólowych. Przynajmniej 4 razy na dobę prowadzony jest monitoring natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów. Nasilenie bólu pooperacyjnego jest oceniane w spoczynku i w warunkach dynamicznych. Personel prowadzi dokumentację leczenia bólu u danego pacjenta. - W karcie znajdują się m.in. informacje o zastosowanej formie znieczulenia oraz wdrożonego postępowania przeciwbólowego, ze wskazaniem leku, dawki i metody podania.

.

- Personel monitoruje także i dokumentuje niepożądane działania leków, wylicza dr Piotr Baron. I dodaje: - Nasz personel medyczny będzie regularnie szkolony, a przez to wiedza o przyczynach powstawania bólu, jego patofizjologii i konsekwencjach będzie większa. Łatwiej będzie nam ulżyć pacjentom w cierpieniu, dodaje.
Program „Szpital bez bólu” zainicjowało 9 lat temu Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym. Certyfikaty „Szpital bez bólu” przyznawane są placówkom, które spełniają określone kryteria i przez to przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu  pooperacyjnego. Celem programu jest wdrożenie odpowiednich procedur, środków i metod zwalczania bólu, zapewniających pacjentom wysoką jakość leczenia, a tym samym szybszy powrót do zdrowia.
Obecnie szacuje się, że w Polsce ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów (dane PTBB). Badania wykazują, że właściwe leczenie bólu pooperacyjnego obniża globalne koszty hospitalizacji pacjentów, dzięki zmniejszeniu częstości występowania powikłań pooperacyjnych oraz skróceniu ich pobytu w szpitalu.