WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.02.2016Z porozumienia nici

Obniżka pensji nawet o dwa tysiące złotych - to propozycja, która tak rozsierdziła górniczych związkowców, że po czterech godzinach zerwali negocjacje i z hukiem trzasnęli drzwiami Kompanii Węglowej. Pensje miałyby być obniżone po przejęciu kopalń przez Polską Grupę Górniczą. A dla oszczędności tzw. "czternastki"rozłożono na dwie raty.

Zarząd Kompanii przedstawił propozycję wypłaty 30% nagrody w lutym, a pozostałej części do końca czerwca wraz odsetkami. Przedstawiciele związków zawodowych  proponowali z kolei, aby w lutym wypłacone zostało 40%, a pozostała część do końca czerwca z odsetkami.

- Chcieliśmy po prostu, aby zostało podpisane takie samo porozumienie, jak w lutym ubiegłego roku. Wówczas „czternastka” też była wypłacona w dwóch ratach, właśnie w takich proporcjach (...). Ale to nie w proporcjach leży sedno problemu, bo tu byłoby jeszcze pole do kompromisu. Przyczyną zerwania rozmów był brak zgody zarządu spółki na zapisanie w porozumieniu średniego tegorocznego wynagrodzenia w Kompanii obejmującego wszystkie składniki płacy, tak jak to było w ubiegłym roku, mówi Bogusław Hutek, przewodniczący kompanijnej Solidarności.

Jak wyjaśnia Bogusław Hutek, zarząd KW zaproponował, że dokumencie może zapisać średnią pomniejszoną o kilka składników, których wysokość będzie negocjowana w późniejszym terminie.  - To oznaczałoby, że w porozumieniu znalazłaby się kwota o 1,5 tys. zł niższa. Podpisanie takiego dokumentu w praktyce oznaczałoby zgodę związków zawodowych na drastyczne cięcie płac w kopalniach spółki. To jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego rozmowy zostały zerwane, podkreślił przewodniczący kompanijnej Solidarności.

W piątek 12 lutego reprezentanci kompanijnych central związkowych podejmą decyzję o swoich dalszych krokach.

Plik dźwiękowy: KOMPA.mp3

Nie jest wykluczone, że w spółce rozpocznie się spór zbiorowy.