WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.01.2016Wojewoda z nowymi współpracownikami

Jan Chrząszcz oraz Mariusz Trepka zostali wicewojewodami śląskimi. Jan Chrząszcz pochodzi z Bielska-Białej. Ukończył nauki społeczne na wydziale humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe z nowoczesnego zarządzania i studium dziennikarskie.  Przed objęciem urzędu wicewojewody kierował różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami, między innymi Pocztą Polską.  Przez cztery kadencje zasiadał w Radzie Miasta Bielska-Białej. Był również członkiem zarządu miasta, przewodniczącym komisji oświaty i kultury oraz przewodniczył  komisji budżetu i finansów. Był także radnym Sejmiku Śląskiego.


Drugi wicewojewoda - Mariusz Trepka reprezentuje północną część regionu - jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Swego czasu radny samorządu myszkowskiego. Pełnił także funkcję członka zarządu oraz wicestarosty powiatu. Przed objęciem urzędu wicewojewody pracował w Będzinie, na stanowisku menedżerskim w służbie zdrowia.