WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

05.04.2016Szóstoklasiści w stresie

Prawie 40 tysięcy szóstoklasistów z naszego regionu o 9.00 zasiądzie do pierwszej części testu sprawdzającego wiedzę na zakończenie szkoły podstawowej. Sprawdzian składa się z dwóch części. W pierwszej - wiedza ogólna, w drugiej –  język obcy.
Test rusza o 9.00 i trwa 80 minut. Obejmuje zakres wiedzy z języka polskiego i matematyki. Pytania otwarte i zamknięte. Po przerwie, uczniowie przystąpią do egzaminu z języka obcego, który składa się z pytań zamkniętych i potrwa 45 minut. Wyniki egzaminu znane będą 27 maja.


Dla uczniów, którzy z przyczyn od siebie niezależnych (choroba, pobyt w szpitalu), nie będą mogli przystąpić do egzaminu, wyznaczono drugi termin – 2 czerwca. Test szóstoklasisty jest obowiązkowy, jego wyniki mają wpływ na dalszą edukację, w przypadku, kiedy uczeń chciałby uczęszczać do gimnazjum poza obwodem zamieszkania. Wówczas o przyjęciu do szkoły liczą się oceny na świadectwie i liczba punktów uzyskanych na egzaminie.


Tegoroczny test szóstoklasisty, może być ostatnim takim sprawdzianem. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza go zlikwidować. Projekt nowelizacji o systemie oświaty, w którym zapiano likwidację sprawdzianu, trafił w połowie marca do konsultacji społecznych.