WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

14.06.2016Przetarg na trzeci etap trasy N-S ogłoszony

 
Coraz bliżej połączenia autostrady A4 z Drogową Trasę Średnicową. Ruda Śląska ogłosiła przetarg na budowę trzeciego etapu trasy N-S. Chodzi o odcinek od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym. Z kolei prace przy budowie drugiego fragmentu trasy wchodzą w ostatnią fazę. Obecnie trwają końcowe roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogi. Zaawansowana jest również budowa wiaduktu drogowego w rejonie ul. Bukowej. Jednocześnie projektowany jest czwarty etap trasy.
 
- To nasza najważniejsza inwestycja drogowa – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Jest ona kluczowa nie tylko dla Rudy Śląskiej, ale i całego regionu. Istotne jest już samo połączenie autostrady i DTŚ, skutkiem którego będzie odciążenie ulicy 1 Maja. Ponadto przy trasie powstaną atrakcyjne tereny inwestycyjne. Ta budowa to duże wyzwanie finansowe, ale dobrze się do niego przygotowaliśmy, pozyskując środki unijne i niskooprocentowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – dodaje.
 
Ogłoszony przetarg dotyczy odcinka trasy N-S o długości ponad 1,4 km. Będzie on prowadził od ul. Bukowej do ul. Kokota. – Roboty drogowe oprócz samej trasy obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów UM.
 
Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Odwodnienie zapewni z kolei sieć kanalizacji deszczowej. - Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów – mówi Mariusz Pol. Przebudowane zostaną też istniejące sieci infrastruktury technicznej – wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczne i telekomunikacyjne.
 
Nietypową częścią tego etapu budowy trasy będzie przeniesienie o 20 metrów na północ kolidującego z jej przebiegiem schronu pozorno – bojowego. – Jest to mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd nazwa – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. Schron jest dobrze zachowany, ale obecnie zalany deszczówką. Po przeniesieniu zainstalowana zostanie rura odwadniająca, a obiekt zostanie przykryty ziemią aby zachować pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwiedzających zostanie wykonane zejście schodami terenowymi z poziomu chodnika. Warto dodać, że w pobliżu znajduje się również duży bunkier, przy którym po zakończeniu budowy z jednej strony przebiegać będzie sama trasa, a z drugiej chodnik i ścieżka rowerowa. Oba obiekty należą do Obszaru Warownego „Śląsk”.
 
 
 
źródło: UM Ruda Śląska