WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

07.11.2016Pomoc w drodze na listę światowego dziedzictwa

Porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wsparcia kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem zagospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach podpisano dzisiaj w Zabytkowej Kopalni Srebra. Jego celem jest współpraca w zakresie użytkowania, ochrony i konserwacji oraz promocji i turystycznego wykorzystania obiektów pogórniczych z Tarnowskich Gór, Bytomia i Zbrosławic.

 
„Jesteśmy przed ważnym krokiem, który przybliża nas do decyzji, czy znajdziemy się na prestiżowej liście dziedzictwa UNESCO. To wyjątkowy kompleks obiektów wyróżniający nasz region na tle całej Europy i niepowtarzalna szansa, by jako pierwszy z regionu znalazł się na liście najbardziej docenianych obiektów świata. Województwo Śląskie od lat promuje zabytki przemysłowe i świetnie się składa, że te starania odbywają się w przeddzień dziesiątej rocznicy naszego flagowego produktu turystycznego, jakim jest Szlak Zabytków Techniki” – podkreślał członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik przed podpisaniem porozumienia.
 
Porozumienie podpisało dwunastu sygnatariuszy. Obok przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego także m.in. starosta tarnogórski i burmistrz Tarnowskich Gór, prezydent Bytomia, wójt Zbrosławic oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów czy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Podpisanie dokumentu odbyło się w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. To pierwsze tego typu wspólne wydarzenie na rzecz wsparcia dziedzictwa kultury przemysłowej w Polsce.
 
Decyzja o ewentualnym wpisaniu tarnogórskich obiektów na listę światowego dziedzictwa UNESCO ma zapaść w 2017 roku. Obecnie na liście jest czternaście obiektów z Polski, tarnogórskie podziemia mają szansę być piętnastym w kraju i pierwszym w województwie śląskim. To największy i najważniejszy historycznie zespół kopalni ołowiu, srebra i cynku w Polsce, zawierający pionierski system odwadniania terenu z jednoczesnym zaopatrywaniem regionu w wodę.
 
Podpisane porozumienie to pierwszy krok związany z upowszechnianiem i zachowaniem tarnogórskiego dziedzictwa industrialnego. Sygnatariusze zobowiązali się współpracować z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, ale także wypracować ogóle zasady działania i współpracy określone w planie zarządzania dobrem na lata 2016-2020. Powołany zostanie komitet sterujący, strony wyznaczą też koordynatora i powołają grupę roboczą dla proponowanego wpisu.
źródło: materiały prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 
źródło: www.slaskie.pl/bp Tomasz Żak