WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.04.2016Polska ziemia bezpieczniejsza?

Sejm przyjął ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi. Ma to zapobiec spekulacyjnemu obrotowi gruntami. Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów - z wyjątkiem nieruchomości do dwóch hektarów oraz tych przeznaczonych na przykład pod budownictwo mieszkaniowe albo centra biznesowo-logistyczne. Nabywcą ziemi rolnej może być tylko rolnik indywidulany, który sam gospodaruje na gruntach do 300 hektarów. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Ale nie będzie ono dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. Nabywać ziemię rolną będą mogły też kościoły i związki wyznaniowe.