WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

06.04.2016Nowy szef Muzeum Górnośląskiego

Zarząd Województwa powierzył Leszkowi Jodlińskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Górnośląskiego. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dopuszcza taką możliwość na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Leszek Jodliński rozpoczyna pracę w Muzeum Górnośląskim 6 kwietnia br. Jest z wykształcenia historykiem sztuki. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2006-2007 studiował w Narodowym Podyplomowym Instytucie Studiów Politycznych w Tokio. W swojej karierze zawodowej kierował Muzeum w Gliwicach. W latach 2008- 2013 był dyrektorem Muzeum Śląskiego. Alicja Knast, która do tej pory była jednocześnie dyrektorem Muzeum Górnośląskiego i Śląskiego, teraz kierować będzie tylko Muzeum Śląskim.