WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

22.09.2016Czy będzie tzw. spec ustawa i gminy przejmą kopalnie?

Górnicze gminy chcą przejąć nieruchomości po zlikwidowanych kopalniach. Umożliwić miałaby to specjalna ustawa. Z apelem o jej przygotowanie do premier Beaty Szydło zwrócił się Górnośląski Związek Metropolitalny. Zdaniem samorządowców przekazanie majątku dałoby nowe możliwości rozwoju miastom i pozwoliło tworzyć strefy ekonomiczne i ośrodki produkcji  z nowymi miejscami pracy. Jako przykład terenów zagospodarowanych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie górniczym wskazują tereny po KWK Gliwice i utworzeniu w jej miejsce Centrum Edukacji i Biznesu – Nowe Gliwice. Za 24 mln euro odrestaurowano historyczne zabudowania oraz zrewitalizowano zdegradowany teren i przystosowało go do nowych funkcji.