WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

07.04.2016"Za" metropolią

Ponad 930 mieszkańców Chorzowa wzięło udział w konsultacjach dotyczących przynależności do Związku Metropolitalnego. Blisko 90 procent głosujących opowiedziało się za przystąpieniem miasta do związku.  Kwestionariusze zbierano między innymi w chorzowskim ratuszu, ankieterów można było spotkać także na ulicach. Formularze przyjmowano również mailowo.
Badania opinii wśród mieszkańców były konsekwencją uchwały, którą radni Chorzowa podjęli pod koniec stycznia. Upoważnili oni Prezydenta Chorzowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Związku.

Już w grudniu chęć przystąpienia do metropolii wstępnie zadeklarowali prezydenci miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, gdzie również odbywają podobne konsultacje. Mdetropolia to między innymi szansa na większą skuteczność w pozyskiwaniu środków  na wspólne przedsięwzięcia.